Instellingen voor route

Hier kiest u instellingen voor de berekening van de route.
P5-1507-Navi Inställn. Resväg

Zoekpad:

InstellingenNavigatieRoute

(Settings > Navigation > Route)

U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het volgende:
 • Route leren (Route learning)
 • Alternatieve routes (Alternative routes)
 • Standaard routetype (Default route type)
 • Mijden (Avoid))
 • Formaat aankomsttijd (Arrival time format)

Route aanleren

Geef aan of u gegevensverzameling toestaat voor optimalisering van de routeberekening:
 • Ja/Nee

Alternatieve routes

1507-P5-Navi Inställn. Alternativa resvägar

Geef aan of 3 alternatieve routes moeten worden weergegeven voordat de routebegeleiding start:

 • Ja/Nee

Standaardtype route

Kies het standaardtype route dat uw voorkeur heeft:
 • Snel (Fast)
 • Eco (Eco)
 • Pittoresk (Scenic)

Het is ook mogelijk om tijdens het rijden een alternatieve route te kiezen - zie het artikel "Reisplan en alternatieve route".

Str ontw

1507-P5-Navi Inställn. Undvik
Vink de opties aan die automatisch moeten worden vermeden bij het berekenen van de route:
 • Tunnel (Tunnel)
 • Landgrens1 (Country border)
 • Zone met fileheffing (Congestion charging zone)
 • Autotrein (Car train)
 • Pont (Ferry)
 • Snelweg (Highway)
 • Tolwegen (Toll roads)

Tijdformaat

Aangeven hoe de aankomsttijd moet worden aangegeven:
 • ETA2 - Berekend tijdstip van aankomst bij bestemming
 • RTA3 - Resterende reistijd tot aan bestemming

De aangegeven tijd betreft de tijdzone van de bestemming.

 1. 1 Niet voor alle markten/regio's.
 2. 2 ETA – Estimated Time of Arrival
 3. 3 RTA – Remaining Time to Arrival