Symbolen op de accu’s

Op de accu’s zitten symbolen die informatie verstrekken en waarschuwen.
P5-1507-Protective goggles
Draag een veiligheidsbril.
P5-1507-Owner´s manual
Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de auto hoort.
P5-1507-Keep away from children
Bewaar accu’s buiten het bereik van kinderen.
P5-1507-Contains corrosive acid
De accu bevat een bijtend zuur.
P5-1507-Avoid smoking
Vermijd vonken en open vuur.
P5-1507-Risk of explosion
Explosiegevaar.
P5-1507-Recycle properly
Bestemd voor inzameling.

 N.b.

Een uitgediende start- of steunaccu moet op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled - deze bevat namelijk lood.

Gerelateerde documenten