Functiescherm met knoppen voor autofuncties

In het functiescherm, een van de basisschermen van het middendisplay, liggen alle knoppen voor autofuncties. Navigeer vanuit het homescherm naar het functiescherm door van links naar rechts over het display te vegen.1.

Verschillende soorten knoppen

Er zijn drie verschillende soorten knoppen voor autofuncties, zie hieronder:

Soort knopEigenschapBijbehorende autofunctie
Functieknoppen

Hebben een Aan/Uit-stand.

Bij een geactiveerde functie brandt een led-lampje links van de knopicoon. Druk op de knop om de bijbehorende functie te activeren/deactiveren.

De meeste knoppen in het functiescherm zijn functieknoppen.
Triggerknoppen

Hebben geen Aan/Uit-stand.

Bij een druk op een triggerknop wordt er een venster voor de desbetreffende functie geopend. Bijvoorbeeld een venster voor het aanpassen van de stoelinstellingen.

  • Camera
  • Hfdsteun omlaag
  • Functies voor het neer-/opklappen van stoelen
  • Head-up display afstellen
Parkeerknoppen

Hebben een Aan/Uit-stand en een aftaststand.

Lijken op functieknoppen maar hebben een extra stand voor het aftasten van parkeerruimte.

  • Inparkeren
  • Uitparkeren

Verschillende standen van de knoppen

P5-1507-Function button on

Wanneer het groene led-lampje brandt van een functie- of parkeerknop, is de desbetreffende functie geactiveerd. Bij het activeren van functies verschijnt voor sommige functies een extra tekst over wat deze inhouden. De tekst blijft een paar seconden staan, waarna de knop met het brandende led-lampje verschijnt.

Voor Lane Keeping Aid verschijnt bijvoorbeeld de extra tekst: Werkt alleen bij bepaalde snelheden als de knop wordt ingedrukt.

Druk eenmaal kort op de knop om de desbetreffende functie te activeren/deactiveren.

P5-1507-Function button off

Het systeem is gedeactiveerd, wanneer het led-lampje is gedoofd.

P5-1507-Function button error

Wanneer er in de rechter bovenhoek van de knop een gevarendriehoekje verschijnt, is er sprake van een fout.

  1. 1 Geldt voor een auto met het stuur links. Voor een auto met het stuur rechts: veeg in tegengestelde richting.