Automatische snelheidsbegrenzer*

De functie automatische snelheidsbegrenzer (Automatic Speed Limiter - ASL) stemt de maximumrijsnelheid af op de snelheid die op de verkeersborden staat.

De functie snelheidsbegrenzer (Speed Limiter - SL) kan worden omgezet naar automatische snelheidsbegrenzer.

De automatische snelheidsbegrenzer tast de snelheidsspecifieke verkeersborden af en stemt de maximumrijsnelheid af op de snelheid die op de borden staat. Dit is vergelijkbaar met de verkeersbordinformatie (Road Sign Information - RSI).

 Waarschuwing

Ook al ziet de bestuurder het snelheidsgerelateerde bord duidelijk, dan nog kan de camera dit verkeerd aflezen doordat het bord verkeerd gericht staat, vuil is of hoog of slecht is geplaatst. De bestuurder moet in dergelijke gevallen zelf ingrijpen en naar de juiste snelheid versnellen of afremmen.

Is SL of ASL actief?

Symbolen op het bestuurdersdisplay geven aan welke snelheidsbegrenzer actief is:

SymboolSLASL
P5-15w07-Speed Limit adapt symbol
1
P5-1507-TabellSymbol Automatisk SL 10x10
Bordsymbool2 na "70" = ASL is geactiveerd.

ASL-symbool

P5-1507-TabellSymbol Automatisk SL 10x10

Het bordsymbool (naast de opgeslagen snelheid "70", in het midden van de snelheidsmeter) kan drie kleuren hebben met de volgende betekenissen:

Kleur van het bordsymboolBetekenis
GroengeelASL is actief
GrijsASL staat in stand-by
Oranjegeel/oranjeASL staat in de tijdelijke stand-by3

Beperkingen

Automatische snelheidsaanpassing vindt pas plaats nadat een bord met een snelheidsbeperking is gepasseerd. Als een verkeersbord niet kan worden afgelezen door bijvoorbeeld een slecht zicht, een verkeerd geplaatst of vuil bord, wordt ASL stand-by gezet en SL geactiveerd.

U moet in dat geval zelf ingrijpen en afremmen naar een geschikte snelheid. ASL wordt opnieuw geactiveerd, wanneer u langs een verkeersbord rijdt dat de camera wél kan aflezen.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 WIT symbool: De functie is actief, GRIJS symbool: Stand-bystand.
  3. 2 Zie het volgende kopje "ASL-symbool" voor de betekenis van de kleur van het symbool.
  4. 3 Een verkeersbord kon bijvoorbeeld niet worden gelezen.