Uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)1

Bij een Connected Car kunt u via internet uitgebreide verkeersinformatie ontvangen dankzij RTTI.2
P5-1546-Navi-RTTI

Op basis van mobiele apps, openbare instanties en gps-gegevens wordt verkeersinformatie samengesteld over problemen en de doorstroom. Wanneer een auto doorstroominformatie aanvraagt, worden tegelijkertijd anonieme gegevens verstuurd over de doorstroom op de actuele locatie van de auto: dit verbetert de werking van de dienst. De anonieme gegevens worden alleen verstuurd, wanneer het RTTI geactiveerd is.

Weergegeven worden de actuele verkeersomstandigheden op snelwegen, grotere wegen en hoofdwegen en bepaalde centrumroutes.

Hoeveel verkeersinformatie er op de kaart verschijnt hangt af van de afstand en opzichte van de auto. Op de kaart verschijnt alleen verkeersinformatie binnen een straal van zo'n 100 km rond de auto.

Op de kaart staan naast de standaardteksten en -symbolen ook aanduidingen voor de doorstroom die de snelheid aangeven ten opzichte van de snelheidslimiet voor een bepaald gedeelte. De doorstroom wordt aangeduid met gekleurde lijnen aan weerszijden van het gedeelte:

  • Groen - geen storingen.
  • Oranje - langzaamrijdend verkeer.
  • Rood - drukte/opstopping/ongeval.

 N.b.

Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/landen beschikbaar.

De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie worden voortdurend uitgebreid.

Activeren/deactiveren

Om RTTI te kunnen gebruiken moet de auto een actieve internetverbinding hebben.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.

Druk op NavigatieVerkeer en kies de instelling voor verkeersinformatie via internet:

  • Vink het vakje aan - RTTI wordt geactiveerd en komt in de plaats voor de standaardverkeersinformatie.
  • Vink het vakje uit - RTTI wordt gedeactiveerd en de standaardverkeersinformatie wordt geactiveerd.

Als bij een actieve RTTI de internetverbinding van de auto wegvalt, wordt automatisch de standaardverkeersinformatie geactiveerd. Wanneer de internetverbinding weer is hersteld, wordt RTTI opnieuw geactiveerd.

  1. 1 Geldt voor bepaalde markten.
  2. 2 RTTI = Real Time Traffic Information (realtime verkeersinformatie)