Standverwarming*

De standverwarming helpt om vóór het wegrijden het interieur op de juiste temperatuur te brengen.

De standverwarming is een van twee deelfuncties van de verwarming van de auto. De verwarming is op de wielkast rechtsvoor gemonteerd.

 N.b.

Wanneer de verwarming actief is, kan er rook uit de wielkast rechtsvoor komen. Ook is er wellicht een dof geluid hoorbaar. Achter in de auto is ook een tikkend geluid vanuit de brandstofpomp waar te nemen. Dit is volkomen normaal.

De standverwarming wordt automatisch ingeschakeld, wanneer extra verwarming nodig is bij geactiveerde preconditioning* van het parkeerklimaat.

Deze wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld wanneer de juiste temperatuur, de tijd voor een ingestelde timer of de maximale looptijd van de verwarming is bereikt.

De verwarming werkt maximaal 40 minuten achtereen.

 N.b.

Zorg dat er voldoende brandstof in de tank van de auto zit voor het geval de verwarming moet worden ingeschakeld.

Zorg dat de ladingstoestand van de startaccu voldoende is voor gebruik van de verwarming.

 Belangrijk

Als de standkachel herhaaldelijk en in combinatie met korte ritten wordt gebruikt, ontlaadt de accu met startproblemen als gevolg.

Om te zorgen dat de oplading van de accu in balans is met het stroomverbruik van de standkachel moet u bij regelmatig gebruik van de kachel net zo lang met de auto rijden als dat de kachel wordt gebruikt. Gebruik de standkachel per keer maximaal 40 minuten lang.

 Waarschuwing

Gebruik preconditioning niet als de auto is uitgerust met verwarming*:

  • Binnen in ongeventileerde ruimten. Bij inschakeling van de verwarming worden uitlaatgassen geproduceerd.
  • Op plekken met brandbaar of licht ontvlambaar materiaal in de buurt. Brandstof, gassen, hoog gras, zaagsel en dergelijke kunnen ontbranden.
  • Wanneer het risico bestaat dat de uitlaat van de verwarming is geblokkeerd. Een pak sneeuw in de wielkast rechtsvoor kan bijvoorbeeld de afvoer van de verwarming onmogelijk maken.

Let erop dat de preconditioning kan starten op grond van een eerder geprogrammeerd timertijdstip.

 Waarschuwing

Als u brandstof ruikt, abnormaal veel rook of zwarte rook ziet of ongebruikelijke geluiden vanuit de standverwarming waarneemt, moet u de verwarming uitschakelen en zo mogelijk de zekering van de standverwarming verwijderen. Volvo adviseert u om voor reparatie contact op te nemen met een erkende Volvo-werkplaats.
  1. * Optie/accessoire.