Timer voor preconditioning* activeren/deactiveren

Zo nodig kunt u een timertijdstip voor de preconditioning activeren of deactiveren.
P5-1646–Climate–Button preconditioning timer
Timerknoppen op tab Standklimatisering op klimaatscherm.
Open het klimaatscherm op het middendisplay.
Kies het tabblad Standklimatisering.
Activeer/deactiveer een tijdstip door op de timerknop rechts van het desbetreffende tijdstip te drukken.
Het ingestelde tijdstip wordt geactiveerd/gedeactiveerd en de knop gaat branden/dooft.

 Waarschuwing

Gebruik preconditioning niet als de auto is uitgerust met verwarming*:

  • Binnen in ongeventileerde ruimten. Bij inschakeling van de verwarming worden uitlaatgassen geproduceerd.
  • Op plekken met brandbaar of licht ontvlambaar materiaal in de buurt. Brandstof, gassen, hoog gras, zaagsel en dergelijke kunnen ontbranden.
  • Wanneer het risico bestaat dat de uitlaat van de verwarming is geblokkeerd. Een pak sneeuw in de wielkast rechtsvoor kan bijvoorbeeld de afvoer van de verwarming onmogelijk maken.

Let erop dat de preconditioning kan starten op grond van een eerder geprogrammeerd timertijdstip.

  1. * Optie/accessoire.