Alarmlichten

De alarmlichten waarschuwen medeweggebruikers doordat alle richtingaanwijzers gelijktijdig knipperen, wanneer deze functie actief is.
P5-1617 Hazard warning flasher
Knop voor alarmlichten.

Druk op de knop om de alarmlichten te activeren.

De alarmlichten worden automatisch geactiveerd als er zo sterk met de auto wordt geremd dat de noodremlichten worden geactiveerd en de snelheid laag is. Nadat de noodremlichten zijn opgehouden met knipperen, gaan de alarmlichten knipperen en de alarmlichten worden automatisch gedeactiveerd, wanneer u weer wegrijdt of de desbetreffende knop indrukt.