Bereik transpondersleutel

Voor een goede werking van de transpondersleutel moet de sleutel zich binnen een bepaalde afstand van de auto bevinden.

Bij handmatig gebruik

De functies van de transpondersleutel voor bijvoorbeeld vergrendeling/ontgrendeling die worden geactiveerd via het indrukken van P5-1507 Remote key icon for lock/global close of P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking, hebben een bereik van zo'n 20 meter rond de auto.

Als de auto niet reageert bij bediening van een knop - probeer het dan op minder grote afstand opnieuw.

Bij passief gebruik1

P5-1507 Remote key range
Het gemarkeerde gebied op de afbeelding geeft het bereik van de systeemantennes aan.

Voor passieve vergrendeling/ontgrendeling moet een transpondersleutel of de transpondersleutel zonder knoppen Key Tag zich binnen een straal van zo'n 1,5 meter rond de zijkanten of zo'n 1 meter rond de achterklep van de auto bevinden.

 N.b.

Er kunnen storingen optreden in de transpondersleutelfuncties door radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d. Het is altijd mogelijk de auto te vergrendelen/ontgrendelen met het sleutelblad.

Bij verwijdering van de transpondersleutel uit de auto

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

Als de transpondersleutel bij een draaiende motor uit de auto wordt verwijderd, verschijnt de waarschuwingsmelding Sleutel niet gevonden Uit auto verwijderd op het bestuurdersdisplay en klinkt er als het laatste portier wordt gesloten ter herinnering ook een geluidssignaal.

De melding verdwijnt wanneer u, nadat de transpondersleutel weer in de auto aanwezig is, op de knop O van de rechter stuurknoppenset drukt of wanneer u het laatste portier weer sluit.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Geldt alleen voor auto's met passieve vergrendeling/ontgrendeling (Passive Entry*).