Sensus Navigation

Navigatie* - verkeersinformatie

Bijgewerkt 7/23/2018

Het navigatiesysteem krijgt voortdurend verkeersinformatie binnen via het Traffic Message Channel (TMC) voor dynamische routebegeleiding. Als er situaties ontstaan die de voorgestelde route kunnen bemoeilijken (zoals ongelukken of wegwerkzaamheden) wordt dit weergegeven op het display en als er een bestemming is ingevoerd, wordt de route opnieuw berekend. Herberekening kan automatisch plaatsvinden of na bevestiging, zie Nieuwe route op aanvraag.

TMC is een gestandaardiseerd codesysteem voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt automatisch de juiste zendfrequentie op.

Let op

TMC is niet in alle gebieden/landen beschikbaar. Het dekkingsgebied van het systeem wordt voortdurend uitgebreid waardoor updaten soms noodzakelijk kan zijn.

De weergave van verkeersinformatie hangt af van de vraag of er wel of geen bestemming is aangegeven.

P3-1346-NAV-Melco Trafiksymbol TMC

Dit symbool op het display geeft aan dat er verkeersinformatie beschikbaar is binnen het actuele ontvangstgebied. De kleur van het symbool geeft aan hoe belangrijk de informatie is:

  • ROOD - de informatie wordt voorgelezen en de positie staat aangegeven op de kaart.
  • ORANJE - de informatie wordt niet voorgelezen, maar de positie staat wel aangegeven op de kaart.
P3-1346-NAV-Melco Trafiksymbol Prblm-position

Dit symbool markeert de positie van een verkeersprobleem, zie voor meer informatie de paragraaf "Verkeersinformatie - met ingevoerde bestemming" > Verkeersinformatie op kaart.

Let op

Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/landen beschikbaar.

Het aantal zendgebieden voor verkeersinformatie wordt voortdurend uitgebreid.

Activeren/deactiveren

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies Verkeersinformatie.

Vink het vakje aan om de verkeersinformatie te activeren of vink het vakje uit om de verkeersinformatie te deactiveren.

Verkeersinformatie - zonder ingevoerde bestemming

De functie biedt de mogelijkheid om zonder invoer van een bestemming eventuele verkeersproblemen te tonen.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo Trafik på kartan-UTAN rutt

Opent de scrolfunctie op de kaart.

Verkeersinformatie op de kaart

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies VerkeersinformatieVerkeer op kaart.

Ga naar het verkeersprobleem van uw keuze met de scrolfunctie, zie onderstaande beschrijving in de paragraaf Verkeersinformatie - met ingevoerde bestemming > Verkeersinformatie op kaart.

Alle verkeer

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies VerkeersinformatieVerkeer op kaart.

Er verschijnt een lijst met alle verkeersmeldingen binnen het ontvangstgebied.

Geef aan wat er moet verschijnen, zie de onderstaande beschrijving in de paragraaf Verkeersinformatie - met ingevoerde bestemming> Alle verkeer.

Verkeersinformatie - met ingevoerde bestemming

De functie toont na invoer van de bestemming eventuele verkeersproblemen.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo Lyssna på trafikinfo

Verkeersinformatie voor de route beluisteren

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies VerkeersinformatieVerkeersinformatie op route.

Actuele verkeersberichten voor de route worden voorgelezen.

Alle verkeer

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies VerkeersinformatieAlle verkeer.

Er verschijnt een lijst met alle verkeersmeldingen binnen het ontvangstgebied. De verkeersinformatie wordt eerst gegroepeerd op land (in grensgebieden), daarna op wegnummer en vervolgens straatnaam.

Kies een verkeersprobleem (weg/straat) en bevestig uw keuze met OK/MENU.

Er verschijnt een lijst met verkeersproblemen, met bovenaan het grootste probleem, zoals volledige stremming van een rijbaan.

Kies een verkeersprobleem en bevestig uw keuze met OK/MENU.

Er verschijnt aanvullende informatie over het verkeersprobleem en de positie op de kaart wordt weergegeven. De locatie van het actuele verkeersprobleem geldt als middelpunt van de kaartweergave.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo All trafik-4

Verkeersprobleem op de kaart.

Verkeersinformatie op de kaart

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies VerkeersinformatieVerkeer op kaart.

Verschuif de kaart tot het dradenkruis recht op het verkeersincident/symbool staat waarover u gedetailleerde informatie wenst.

Er verschijnt een geel kader rond het symbool.

Bevestig uw keuze door op OK/MENU te drukken.

Alle beschikbare gegevens verschijnen, zoals:

  • naam/nummer van de weg/straat
  • land
  • aard van het probleem
  • omvang van het probleem
  • duur van het probleem.

Als het dradenkruisvenster meerdere verkeersproblemen bevat, wordt eerst het probleem getoond dat het dichtst bij het middelpunt van het dradenkruis ligt.

Aanduidingen zoals "2/5" boven aan het display geven aan dat de desbetreffende informatie nummer 2 is van in totaal 5 berichten voor het gebied binnen het dradenkruis – u kunt de overige berichten doorbladeren door kort op OK/MENU te drukken.

Realtime informatie

Px-1420-NAV-Melco Meny Trafinfo Trafik på kartan-2

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies VerkeersinformatieVerkeer op kaart.

Realtime verkeersproblemen (twee stuks in de voorgaande afbeelding) gelden voor de actuele route.

Kies een verkeersprobleem en bevestig uw keuze met OK/MENU.

Er verschijnt aanvullende informatie over het verkeersprobleem en de positie op de kaart wordt weergegeven. De locatie van het actuele verkeersprobleem geldt als middelpunt van de kaartweergave.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo All trafik-4

Verkeersprobleem op de kaart.

Omvang van het verkeersprobleem

Sommige verkeersproblemen zijn niet gekoppeld aan een bepaalde locatie maar gelden voor een langer traject.

Naast het symbool voor de locatie van het verkeersprobleem wordt het desbetreffende traject gemarkeerd met een aantal rode kruisjes "xxxxx".

  • De lengte van de markering geeft de omvang (het traject) van het verkeersprobleem aan.
  • De kant waar de markering staat geeft tevens aan op welke rijbaan het verkeersprobleem zich voordoet.
P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinformation Trafik på kartan-4

Verkeersprobleem en de omvang ervan.

Grootte van gebied voor verkeersinformatie

De kaartschaal bepaalt hoeveel verkeersinformatie er kan worden weergegeven. Hoe groter het kaartgebied dat het scherm weergeeft, hoe meer verkeersproblemen er kunnen worden weergegeven.


Was dit nuttig?