Keyless

Keyless Drive* - storingen in de functie van de transpondersleutel

Bijgewerkt 7/23/2018

De Keyless-functies kunnen gestoord worden door elektromagnetische velden en afschermingen.

Let op

Plaats/bewaar de PCC niet in de buurt van een mobiele telefoon of metalen voorwerpen. Houd een minimale afstand aan van 10-15 cm.

Als er desondanks toch storingen optreden, is de transpondersleutel en het sleutelblad te gebruiken als een transpondersleutel in basisuitvoering, zie Transpondersleutel - functies.


Was dit nuttig?