Keyless

Keyless Drive* -bereik transpondersleutel

Bijgewerkt 7/23/2018

Om een portier of de achterklep automatisch te ontgrendelen zonder knoppen op de transpondersleutel in te drukken, moet de transpondersleutel zich binnen een straal van 1,5 meter rond de portierhandgrepen of de achterklep bevinden.

U moet de transpondersleutel bij u dragen om een portier te vergrendelen of ontgrendelen. Wanneer u aan de ene kant van de auto staat, is het niet mogelijk om met de transpondersleutel een portier aan de andere kant te ver- of ontgrendelen.

De rode cirkels op de bovenstaande afbeelding geven het bereik van de systeemantennes aan.

Als u alle transpondersleutels uit de auto neemt terwijl de motor draait, sleutelstand I of II actief is of een portier wordt geopend en weer gesloten, verschijnt er een waarschuwingsmelding op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel en klinkt er een geluidssignaal.

Wanneer de transpondersleutel weer in de auto wordt geplaatst, dooft de waarschuwingsmelding en houdt het geluidssignaal op in de volgende gevallen:

  • er is een portier geopend of gesloten
  • de transpondersleutel wordt in het contactslot gestoken
  • de OK-knop op de richtingaanwijzerhendel is ingedrukt.

Was dit nuttig?