Klimaat

Elektrische stuurverwarming*

Bijgewerkt 7/23/2018

Het stuurwiel is elektrisch te verwarmen.

Functie

De positie van de knop kan variëren afhankelijk van de overige gekozen uitrusting en de markt.

De positie van de knop kan variëren afhankelijk van de overige gekozen uitrusting en de markt.

Bij herhaaldelijk indrukken van de knop wordt geschakeld tussen de volgende standen:

Functie

Indicatie

Uitgeschakeld

Lampje in knop uit

Verwarming

Lampje in knop aan

Automatische stuurverwarming

Bij automatische inschakeling van de stuurverwarming wordt bij het starten van de motor de stuurverwarming ingeschakeld. Bij een omgevingstemperatuur lager dan zo’n 10 °C en een koude auto vindt automatische inschakeling plaats. Activeer/deactiveer de functie in het menusysteem MY CAR.


Was dit nuttig?