Onderhoud en service

Serviceprogramma van Volvo

Bijgewerkt 7/23/2018

Om de verkeersveiligheid, bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van de auto op een hoog peil te houden, dient u de voorschriften van het Serviceprogramma van Volvo op te volgen zoals die omschreven staan in het Service- en garantieboekje van Volvo.

Volvo adviseert u om service- en onderhoudswerkzaamheden over te laten aan een erkende Volvo-werkplaats. Volvo-werkplaatsen beschikken over het personeel, het speciale gereedschap en de servicehandboeken waardoor zij u een zo hoog mogelijke servicekwaliteit kunnen garanderen.

Belangrijk

Om de garantie van Volvo te laten gelden, moet u het Service- en garantieboekje controleren en volgen.

Service en reparatie

Voer regelmatig onderhoud uit aan de auto. Houd de door Volvo geadviseerde onderhoudsintervallen aan.

Laat eventuele controles en reparaties over aan een erkende werkplaats.

Waarschuwing

Deze auto niet zélf repareren. Losgeraakte stroomkabels en/of onderdelen mogen alleen worden aangesloten door een erkende werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Service-interval en volgende servicebeurt, laadkabel

De urenteller van de laadkabel houdt de resterende laadtijd bij tot aan de volgende servicebeurt. Volvo adviseert u de regeleenheid om de 5000 draaiuren te laten controleren door een elektricien.

Belangrijk

Probeer de regeleenheid niet te modificeren.


Was dit nuttig?