Vloeistoffen en smeermiddelen

Brandstoftank - inhoud

Bijgewerkt 7/23/2018

De inhoud van de brandstof voor de verschillende motoralternatieven staat in de tabel.

Motor

Hoeveelheid (liter)

Voorgeschreven kwaliteit

D6 AWD

ca. 45

Dieselolie: Brandstof - diesel


Was dit nuttig?