Bediening

Koplampen - lichtbundel aanpassen

Bijgewerkt 7/23/2018

Om verblinding van tegenliggers te voorkomen kunt u de lichtbundel van de koplampen aanpassen voor links- en rechtsrijdend verkeer.

Lichtbundel linksrijdend verkeer.

Lichtbundel linksrijdend verkeer.

Lichtbundel rechtsrijdend verkeer.

Lichtbundel rechtsrijdend verkeer.

Actieve xenonkoplampen*

Hendel voor aanpassing lichtbundel.

Hendel voor aanpassing lichtbundel.

Normale stand – de juiste lichtbundel voor het land waarin de auto werd afgeleverd.
Aangepaste stand – stand voor de tegenovergestelde lichtbundel.

Waarschuwing

Omdat de xenonkoplampen voorzien zijn van een ontstekingsgedeelte dat een hoge spanning opwekt, dient u er extra voorzichtig mee om te gaan.

Het land waarin de auto werd afgeleverd bepaalt of de uitgangspositie de juiste is voor links- of rechtsrijdend verkeer.

Voorbeeld 1

Om met een in Nederland geleverde auto in Groot-Brittannië te kunnen rijden dient de lichtbundel van de koplampen te worden ingesteld op de aangepaste stand (zie voorgaande afbeelding).

Voorbeeld 2

Een in Groot-Brittannië geleverde auto is bestemd voor linksrijdend verkeer en daarom kunt u de lichtbundel van de koplampen in de normale stand (zie voorgaande afbeelding) laten staan.

Halogeenkoplampen

Bij halogeenkoplampen past u de lichtbundel aan door bepaalde delen van het koplampglas af te plakken. De sterkte van de lichtbundel neemt daardoor iets af.

Koplampen afplakken

Afgebeelde mallen A en B voor auto met stuur links of C en D voor auto met stuur rechts, zie het latere gedeelte ‘Mallen voor halogeenkoplampen’:

  • A = LHD Right (auto met het stuur links, rechter koplampglas)
  • B = LHD Left (auto met het stuur links, linker koplampglas)
  • C = RHD Right (auto met het stuur rechts, rechter koplampglas)
  • D = RHD Left (auto met het stuur rechts, linker koplampglas)

Breng de mallen over op een stuk zelfklevend en watervast materiaal en knip ze uit.

Neem de designstreep op de koplampglazen als uitgangspunt, zie de onderbroken streep op de volgende afbeelding. Breng de zelfklevende mallen aan de hand van de afbeelding en de afmetingen in de onderstaande lijst aan op de juiste afstand tot de designstreep:

  • A = LHD Right - ca. 86 mm
  • B = LHD Left - ca. 40 mm
  • C = RHD Right - 0 mm
  • D = RHD Left - ca. 96 mm
Bovenste regel: auto met stuur links, mallen A en B. Onderste regel: auto met stuur rechts, mallen C en D.

Bovenste regel: auto met stuur links, mallen A en B. Onderste regel: auto met stuur rechts, mallen C en D.

Mallen voor halogeenkoplampen


Was dit nuttig?