Rijstanden

Rijmodus ECO

Bijgewerkt 7/23/2018

Rijmodus ECO optimaliseert de rijeigenschappen van de auto om zuiniger en milieuvriendelijker te kunnen rijden.

Gebruik deze rijmodus om brandstof te besparen en het milieu te ontzien.

De volgende eigenschappen worden aangepast bij ritten in de rijmodus ECO:

 • Schakelpunten

  Alleen bij automatische versnellingsbak.

  van de versnellingsbak.
 • Motorregeling en respons van het gaspedaal.
 • Het uitrolsysteem Eco Coast

  Alleen bij automatische versnellingsbak.

  wordt geactiveerd en het afremmen op de motorrem stopt, wanneer u het gaspedaal loslaat bij snelheden tussen 65 en 140 km/h(40 en 87 mph).
 • Bepaalde klimaatinstellingen werken met gereduceerd effect of worden uitgeschakeld.
 • Het bestuurdersdisplay geeft informatie weer in een ECO-meter, wat het milieubewustzijn vergroot en voordelig rijden bevordert.

Rijmodus ECO kiezen

Bij het afzetten van de motor wordt de rijmodus ECO uitgeschakeld, zodat u de rijmodus iedere keer dat u de motor start opnieuw moet activeren. Op het bestuurdersdisplay verschijnt ECO, wanneer de rijmodus geactiveerd is.

Met de rijmodusknop*

P5-1507-drive mode scroll wheel

Druk op de rijmodusknop DRIVE MODE.

Er verschijnt een pop-upmenu op het middendisplay.

Rol het wiel omhoog of omlaag totdat de gewenste rijmodus gemarkeerd is.

Druk op de rijmodusknop of rechtstreeks op het touchscreen om uw keuze te bevestigen.

Op het functiescherm van het middendisplay

P5-1507-icon ECO drive mode

Bij een auto zonder rijmodusknop bevat het functiescherm op het middendisplay een functieknop voor Rijmodus ECO.

Druk voor activering van de functie herhaalde malen op de knop.

Een brandend lampje in de knop geeft aan dat de functie geactiveerd is.

Uitrolsysteem Eco Coast

Alleen bij automatische versnellingsbak.

Het uitrolsysteem Eco Coast houdt in de praktijk in dat er niet meer op de motor wordt afgeremd om de bewegingsenergie van de auto te benutten om de auto te laten uitrollen. Wanneer u het gaspedaal loslaat wordt de versnellingsbak automatisch losgekoppeld van de motor, die voor een lager verbruik stationair gaat draaien.

De functie is het beste bruikbaar op plaatsen waar u ver kunt uitrollen, bijvoorbeeld op wegen die licht aflopen of bij een voorziene snelheidsverlaging, waar u een gebied met een lagere maximumsnelheid kunt binnenrollen.

Uitrolsysteem activeren

Het systeem wordt geactiveerd wanneer u het gaspedaal helemaal hebt losgelaten in combinatie met het volgende:

 • Rijmodus Eco is geactiveerd.
 • de keuzehendel staat in de stand D.
 • de rijsnelheid ligt in het interval van zo'n 65-140 km/h(40-87 mph).
 • het hellingspercentage van een aflopende weg is niet groter dan zo'n 6%.

Op het bestuurdersdisplay verschijnt COASTING als het uitrolsysteem gebruikt wordt.

Beperkingen

Het uitrolsysteem is niet beschikbaar in de volgende gevallen:

 • de motor en/of versnellingsbak hebben niet de normale bedrijfstemperatuur.
 • de cruisecontrol wordt geactiveerd;
 • u zet de keuzehendel vanuit stand D- in de stand voor handmatig schakelen.
 • de snelheid ligt buiten het interval van zo'n 65-140 km/h(40-87 mph).
 • het hellingspercentage van een aflopende weg is niet groter dan zo'n 6%.
 • u schakelt handmatig met behulp van de stuurpaddles*.

Vrijloopsysteem deactiveren en uitschakelen

Soms is het raadzaam om het systeem tijdelijk te deactiveren of uit te schakelen om op de motor te kunnen afremmen. Mogelijke voorbeelden daarvan zijn steil aflopende hellingen of net voordat u inhaalt, zodat u dat zo veilig mogelijk kunt doen.

Deactiveer het uitrolsysteem als volgt:

 • Bedien het gas- of rempedaal.
 • Zet de keuzehendel in de stand voor handmatig schakelen.
 • Schakel met de stuurpaddles*.

Schakel het uitrolsysteem als volgt uit:

 • Wissel van rijmodus* of schakel de Rijmodus ECO uit op het functiescherm.

Ook zonder het uitrolsysteem is het mogelijk om kortere stukken uit te rollen. En dat draagt bij aan een lager verbruik. Voor optimale zuinigheid is het echter voordeliger om het uitrolsysteem te activeren en zo langere stukken te kunnen uitrollen.

ECO-meter op bestuurdersdisplay

De ECO-meter geeft aan hoe voordelig er wordt gereden:

 • Bij zuinig rijden laat de meter een lage waarde zien met de wijzer in het groene gebied.
 • Bij onzuinig rijden, zoals bij krachtig remmen of stevig gas geven, laat de meter een hoge uitslag zien.

De ECO-meter heeft ook een indicator die laat zien hoe een referentiebestuurder in dezelfde rijomstandigheden met de auto zou rijden. Dit wordt aangegeven met de korte wijzer van de meter.

P5-1546-XC90- Eco guide in driver display 12 inch

ECO-meter op 12 inch bestuurdersdisplay.

P5-1546-XC90-Eco guide in 8 inch driver display

ECO-meter op 8 inch bestuurdersdisplay.

ECO-klimaat

In de rijmodus Eco wordt automatisch het ECO-klimaat voor de passagiersruimte geactiveerd om het stroomverbruik te beperken.

Let op

Bij activering van de ECO-functie worden enkele parameters in de instellingen van de klimaatregeling gewijzigd en gelden functiebeperkingen voor bepaalde elektrische verbruikers. Bepaalde instellingen zijn handmatig te herstellen, maar de volledige functionaliteit is alleen te verkrijgen door de ECO-functie te deactiveren of de rijmodus Individual* aan te passen met maximale functionaliteit op klimaatregelingsgebied.

Druk bij problemen met beslagen ruiten op de knop voor maximale ontwaseming met normale functionaliteit.


Was dit nuttig?