Adaptieve cruisecontrol

Adaptieve cruisecontrol*

Bijgewerkt 7/23/2018

De adaptieve cruisecontrol (Adaptive Cruise Control - ACC) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaald tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen.

De adaptieve cruisecontrol biedt u een comfortabeler rijervaring tijdens lange ritten op snelwegen en lange, rechte hoofdwegen met een gelijkmatige doorstroom.

P5-1507-CitySafety Princip

De gecombineerde camera en radarsensor meet de afstand tot voorliggers

NB De afbeelding is schematisch – afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.

.

U kiest de gewenste snelheid en het aan te houden tijdsverschil ten opzichte van voorliggers. Als de gecombineerde camera en radarsensor een voorligger registreert die langzamer rijdt dan u, wordt het tijdsverschil automatisch aangepast. Wanneer de weg voor u weer vrij is, hervat de auto de ingestelde snelheid.

Waarschuwing

De adaptieve cruisecontrol is een hulpmiddel dat niet alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden aankan.

Houd altijd rekening met de heersende verkeersomstandigheden en grijp in, wanneer de adaptieve cruisecontrol geen geschikte snelheid of geen passend tijdsverschil aanhoudt.

Neem alle hoofdstukken over de Adaptieve cruisecontrol in de gebruikershandleiding door voor informatie over de systeembeperkingen die u moet kennen alvorens het systeem te gebruiken.

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de juiste afstand en de juiste snelheid aanhoudt, ook bij gebruik van de adaptieve cruisecontrol.

De adaptieve cruisecontrol regelt de snelheid door de stand van de gasklep aan te passen en zo nodig af te remmen. Het is normaal dat de remmen zwakke geluiden produceren, wanneer ze worden gebruikt bij het aanpassen van de snelheid.

De adaptieve cruisecontrol streeft ernaar de snelheid zo weinig mogelijk aan te passen. In situaties waarin krachtig moet worden geremd moet u dan ook zelf te remmen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij grote snelheidsverschillen of als de voorligger krachtig remt. Door beperkingen van de radarsensor is het mogelijk dat er onverwacht of helemaal niet wordt geremd.

De adaptieve cruisecontrol streeft ernaar het door u ingestelde tijdsverschil ten opzichte van voorliggers in dezelfde rijstrook aan te houden. Als de radarsensor geen voorligger registreert, houdt de auto in plaats daarvan de snelheid aan die op de cruisecontrol werd ingesteld. Dit gebeurt ook als de snelheid van de voorligger toeneemt en de ingestelde snelheid overschrijdt.

Voor auto's met een automatische versnellingsbak geldt:

  • De adaptieve cruisecontrol kan voorliggers volgen bij snelheden van stilstand tot 200 km/h (125 mph).

Voor auto's met een handgeschakelde versnellingsbak geldt:

  • De adaptieve cruisecontrol kan voorliggers volgen bij snelheden van 30 km/h(20 mph) tot 200 km/h(125 mph).

Waarschuwing

De adaptieve cruisecontrol is geen systeem dat botsingen voorkomt. Grijp zelf in zodra u merkt dat het systeem een voorligger niet registreert.

De adaptieve cruisecontrol reageert niet op voetgangers of dieren noch op kleinere voertuigen, zoals fietsen of motorfietsen e.d. Lage aanhangers, tegenliggers, langzaam rijdende en stilstaande voertuigen of vaste obstakels worden eveneens genegeerd.

Gebruik de adaptieve cruisecontrol niet in bijvoorbeeld stadsverkeer, op kruisingen, bij gladheid, hevige regen- of sneeuwval of slecht zicht en evenmin op weggedeelten met veel water of natte sneeuw, op bochtige wegen of op op- en afritten.

Belangrijk

Laat het onderhoud van de onderdelen van de adaptieve cruisecontrol over aan een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Overzicht

Bediening

P5-1617-ACC reglage

Knoppen en symbolen voor desbetreffende functies

NB De afbeelding is schematisch – afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.

.

Verhoogt de opgeslagen snelheid óf heractiveert de adaptieve cruisecontrol en hervat de opgeslagen snelheid en het opgeslagen tijdsverschil
Activeert de adaptieve cruisecontrol en slaat de actuele snelheid op óf deactiveert de adaptieve cruisecontrol
Verlaagt de opgeslagen snelheid
Vergroot het tijdsverschil ten opzichte van de voorligger
Verkleint het tijdsverschil ten opzichte van de voorligger
Doelvoertuigindicatie: ACC heeft een doelvoertuig ontdekt en volgt deze met een vooraf gekozen tijdsverschil
Symbool voor tijdsverschil ten opzichte van voorligger

Bij een auto met de optie adaptieve cruisecontrol kunt u wisselen tussen CC en ACC – zie "Overschakelen tussen cruisecontrol en adaptieve cruisecontrol".

Bestuurdersdisplay

P5-1507-ACC Mätargrafik

Snelheidsaanduidingen

NB De afbeelding is schematisch – afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.

.

Opgeslagen snelheid
Snelheid van de voorligger.
Actuele snelheid van uw auto.

Voor informatie over verschillende symboolcombinaties in uitlopende verkeerssituaties - zie de rubriek "Symbolen en meldingen voor de adaptieve cruisecontrol".

Waarschuwing bij een dreigende aanrijding

P5-1546-Pilot Assist Princip m Koll-varning

Waarschuwingslampje voor Collision Warning onder aan de voorruit

NB De afbeelding is schematisch – afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.

.

De adaptieve cruisecontrol gebruikt ongeveer 40% van de capaciteit van de bedrijfsrem. Als de auto harder moet worden afgeremd dan de adaptieve cruisecontrol aankan en u remt zelf niet bij, dan wordt u er met het waarschuwingslampje en een waarschuwingssignaal op attent gemaakt dat u onmiddellijk moet ingrijpen.

Let op

In de felle zon en bij gebruik van een zonnebril is de geprojecteerde informatie op de voorruit mogelijk moeilijk te zien.

Waarschuwing

De adaptieve cruise control waarschuwt alleen voor door de radareenheid gedetecteerde voertuigen – het kan dan ook voorkomen dat een waarschuwing vertraagd of helemaal niet wordt weergegeven. Wacht een waarschuwing niet af, maar rem als dat nodig is.

Head-updisplay*

P5-1507 HUD collision warning

Symbool voor Collision Warning onder aan de voorruit

NB De afbeelding is schematisch – afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.

.

Bij een auto met een head-updisplay, wordt de waarschuwing op de voorruit weergegeven met een knipperend symbool.

Let op

In de felle zon en bij gebruik van een zonnebril is de geprojecteerde informatie op de voorruit mogelijk moeilijk te zien.


Was dit nuttig?