Bedieningselementen

Het toetsenbord in het middendisplay gebruiken

Bijgewerkt 7/23/2018

Met het toetsenbord van het middendisplay kunt u met toetsen tekst invoeren op het scherm, maar ook handmatig door letters en tekens "in te tekenen" op het scherm.

Tekst invoeren met toetsenbord

Met het toetsenbord kunnen tekens, letters en cijfers worden ingevoerd, bijvoorbeeld om tekstberichten van de auto in te voeren, wachtwoorden in te vullen en naar artikelen te zoeken in de digitale gebruikershandleiding.

Het toetsenbord verschijnt alleen als het mogelijk is om op het scherm te schrijven.

P5-1646-Keypad layout

De afbeelding laat een overzicht zien van een aantal van de knoppen die op het toetsenbord kunnen verschijnen. Het uiterlijk wisselt, al naar gelang de taalinstellingen en in welk verband het toetsenbord wordt gebruikt.

Regel met suggesties voor woorden of tekens

Geldt voor Aziatische talen.

. De voorgestelde woorden worden aangepast naarmate er nieuwe letters worden ingetypt. Blader door de suggesties door op de pijlen naar links en naar rechts te drukken. Druk op een suggestie om deze te selecteren. Let erop dat deze functie niet door alle taalopties wordt ondersteund. De regel is dan niet zichtbaar op het toetsenbord.
Afhankelijk van de voor het toetsenbord gekozen taal (zie punt 7) worden de beschikbare tekens aangepast. Druk op een teken om dit in te voeren.
Afhankelijk van de situatie waarin u het toetsenbord gebruikt, heeft de knop een andere functie – @ (bij invoer van een e-mailadres) of nieuwe regel (bij normale tekstinvoer).
Verbergt het toetsenbord. Als dat niet mogelijk is, verschijnt de knop niet.
Wordt gebruikt om met hoofdletters te schrijven. Druk eenmaal om een hoofdletter te schrijven en dan verder te gaan met kleine letters. Door nogmaals te drukken worden alle letters hoofdletters. Als u nog eens drukt, wordt het toetsenbord weer ingesteld op kleine letters. In deze stand wordt de eerste letter na een punt, uitroepteken of vraagteken als hoofdletter geschreven. Dit geldt ook voor de eerste letter in het tekstveld. In tekstvelden die bestemd zijn voor namen of adressen begint automatisch elk woord met een hoofdletter. In tekstvelden waar wachtwoorden, webadressen of e-mailadressen moeten worden ingevuld, worden alle letters juist klein, tenzij anderszins actief met de knop wordt ingesteld.
Cijferinvoer. Het toetsenbord (2) laat dan cijfers zien. Druk op , dat in de cijferstand verschijnt in plaats van , om terug te keren naar het toetsenbord met letters, of op om het toetsenbord met speciale tekens te zien.
Wijzigt de taal voor de tekstinvoer, bijvoorbeeld UK. Tekens die kunnen worden ingevoerd alsook suggesties voor woorden (1) veranderen al naar gelang de gekozen taal. Indrukken om een lijst met talen te krijgen en op de te gebruiken taal drukken. Om meer talen aan het toetsenbord toe te voegen - zie de rubriek "Taal van het toetsenbord wijzigen" hieronder.
Spatie.
Maakt tekstinvoer ongedaan. Kort indrukken om één teken per keer te verwijderen. Houd de knop ingedrukt om meerdere tekens in sneller tempo te verwijderen.
Vervangt de toetsenbordstand om in plaats daarvan handmatig letters en tekens in te voeren. Lees meer onder de rubriek "Handmatig tekens/letters invoeren op het scherm".

Druk op de bevestigingsknop boven het toetsenbord (niet zichtbaar op de afbeelding) om de gemaakte tekstinvoer te bevestigen. De knop ziet er verschillend uit, al naar gelang de context.

Taal van het toetsenbord wijzigen

Om op het toetsenbord tussen de verschillende talen te kunnen wisselen, moeten de talen eerst onder Instellingen worden toegevoegd.

Taal toevoegen/verwijderen in instellingen

Het toetsenbord is automatisch ingesteld op dezelfde taal als de systeemtaal. De taal voor het toetsenbord kan handmatig worden aangepast zonder dat dit gevolgen heeft voor de systeemtaal.

Druk op Instellingen op het hoofdscherm.

Druk op SysteemToetsenbordindelingen.

Kies één of meer talen in de lijst.

Nu kunt u direct op het toetsenbord schakelen tussen de geselecteerde talen om tekst in te voeren.

Als er onder Instellingen geen talen actief zijn gekozen, houdt het toetsenbord dezelfde taal als de systeemtaal van de auto. Zie het artikel "Systeeminstellingen wijzigen in het hoofdmenu".

Op het toetsenbord wisselen tussen verschillende talen

P5-1507-Keypad change language

Als er meerdere talen gekozen zijn bij Instellingen, wordt de knop (in zijn context weergegeven als nummer 7 in de afbeelding hierboven) op het toetsenbord gebruikt om te wisselen tussen de verschillende talen.

Om de taal op het toetsenbord te wijzigen:

Houd de knop vast (zie afbeelding boven).

Er verschijnt een lijst.

Kies de gewenste taal. Als er onder Instellingen meer dan vier talen zijn geselecteerd, is het mogelijk om op het toetsenbord door de lijst te bladeren.

Het toetsenbord wordt aangepast aan de gekozen taal en er worden andere suggesties voor woorden gegeven.

Varianten van een letter of een teken

P5-1507-Keypad special characters

Om een variant van een letter/teken in te voeren, bijvoorbeeldé of è:

Houd de letter/het teken ingedrukt.

Er verschijnt een venster met mogelijke varianten van de letter/het teken.

Druk op de gewenste variant. Als u geen van de varianten selecteert, wordt uw oorspronkelijk gekozen letter of teken ingevoerd.


Was dit nuttig?