Informatie over regelgeving

Brandstoflabels

Er zijn verschillende soorten brandstof op de markt. De verschillende brandstoffen zijn voorzien van labels om aan te geven welke brandstoffen geschikt zijn voor bepaalde auto's. De labels worden bijvoorbeeld bij tankstations gebruikt, maar ook in uw auto en kunnen u helpen om de juiste brandstof te tanken.

Typegoedkeuring voor Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU

Links naar de typegoedkeuring vindt u hieronder.

Licentieovereenkomst Spotify

Volvo biedt diverse diensten, apps en programma's aan die het rijden in uw Volvo gemakkelijker, prettiger en veiliger maken. Sommige apps en programma's zijn van andere bedrijven en bevatten software die onder licentie van die andere bedrijven vallen.

Typegoedkeuring voor transpondersleutels

De typegoedkeuring voor transpondersleutels staat in de tabel.

Informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) conform de REACH-verordening, artikel 33.1

Volgens artikel 33.1 van de REACH-verordening (verordening (EG) nr. 1907/2006) dienen professionele klanten te worden geïnformeerd over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in door Volvo Cars geleverde producten. Het doel is om het veilig hanteren van de betreffende componenten mogelijk te maken om op die manier mens en milieu te beschermen. Volvo Cars staat in algemene zin achter de doelstelling van de REACH-verordening. Dat geldt in het bijzonder voor artikel 33, dat aansluit op onze belofte gericht op het verantwoord produceren, beheren en gebruiken van onze producten.

Typegoedkeuring voor radareenheid

De typegoedkeuring voor de radareenheden van de auto staat in de volgende tabel.

Typelijsten voor kinderzitjes van Volvo

De typelijsten bevatten informatie over voor welke automodellen en plaatsen in de auto de verschillende kinderzitjes zijn goedgekeurd.