Duurzaamheid

De natuurlijke bronnen van de aarde zijn niet onuitputtelijk. Daarom streven we ernaar om in 2040 een circulair bedrijf te zijn, dat zo min mogelijk primaire hulpbronnen gebruikt. We willen afval en vervuiling elimineren, het gebruik van gerecycled materiaal vergroten en onderdelen reviseren en hergebruiken.

Een man aan het werk onder een auto op een brug.
Anders Kärrberg, hoofd Global Sustainability bij Volvo Cars

"Om onze doelen te bereiken, moeten we de circulaire economie omarmen."

Anders Kärrberg, Head of Global Sustainability

Circulair ontwerpen

De meeste bedrijven (en mensen) nemen nog steeds deel aan een lineaire economie – je neemt een grondstof, maakt een product, gebruikt het en gooit het uiteindelijk weg als afval. Een circulaire economie optimaliseert grondstoffen door producten te ontwerpen voor duurzaamheid, hergebruik en recycling.

Vanaf het begin kijken we naar de volledige levenscyclus van een voertuig. Hoe kunnen we de geleverde waarde gedurende die tijd maximaliseren? En ook na zijn levenscyclus kan het voertuig nog veel hoogwaardige grondstoffen opleveren, door te demonteren en te recyclen.

Twee vrouwen en een man zitten rond een tafel en bespreken materialen die op tafel liggen.

Circulair ondernemen

De basis van onze circulaire ambities is minder primaire hulpbronnen gebruiken, afval en vervuiling elimineren, en meer circulaire inkomsten genereren.

Ambities circulaire economie 2030

99%

van al het afval dat wordt hergebruikt of gerecycled

50%

minder waterverbruik gemiddeld per auto in eigen productie

35%

gerecyclede materialen in nieuwe automodellen

Recycling

Onze grootste afvalstroom is metaal, afkomstig uit de productie van auto's. In 2022 was dit 188.000 ton en dat metaal hebben we volledig gerecycled.

Veel dozen gedrenkt in vet en olie op een afvalstort.

Onze positie

We streven ernaar om in 2040 een circulair bedrijf te zijn, dus we moeten een aantal uitdagingen overwinnen. We veranderen ons bedrijf, onze waardeketen en ons industriële systeem. Tijdens deze transformatie zijn we transparant over wat we doen. We handelen verantwoordelijk en blijven in gesprek met belanghebbenden binnen en buiten onze branche.

Lees de informatie in onze ESG Policies & Position en kom meer te weten over wat we doen. Heeft u ideeën die kunnen bijdragen aan ons ontwikkelingstraject? Dan bent u van harte welkom met ons mee te denken.