Duurzaamheid

De natuurlijke bronnen van de aarde zijn niet onuitputtelijk. Daarom leggen wij ons erop toe in 2040 een circulair bedrijf te zijn – met een zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen voor onze voertuigen, componenten en materialen. We richten ons op minder verspilling, meer gerecyclede materialen en het hergebruik van onderdelen.

Een man aan het werk onder een auto op een brug.
Anders Kärrberg, hoofd Global Sustainability bij Volvo Cars

"Om onze doelen te bereiken, moeten we de circulaire economie omarmen."

Anders Kärrberg, Head of Global Sustainability

Volvo Cars circulair?

Als we in 2040 circulair willen zijn, moeten we nu handelen. Circulair zijn is goed voor de planeet en voor ons bedrijf. We zijn al op weg om in 2025 zo'n 1 miljard Zweedse kronen te besparen en onze uitstoot met 2,5 miljoen ton te verminderen met circulaire initiatieven. En we zitten niet stil. Bekijk deze film om te zien wat circulair zijn betekent voor onze toekomst.

Circulair ontwerpen

De meeste bedrijven (en mensen) nemen nog steeds deel aan een lineaire economie – je neemt een grondstof, maakt een product, gebruikt het en gooit het uiteindelijk weg als afval. Een circulaire economie optimaliseert grondstoffen door producten te ontwerpen voor duurzaamheid, hergebruik en recycling.

Vanaf het begin kijken we naar de volledige levenscyclus van een voertuig. Hoe kunnen we de geleverde waarde gedurende die tijd maximaliseren? En ook na zijn levenscyclus kan het voertuig nog veel hoogwaardige grondstoffen opleveren, door te demonteren en te recyclen.

Twee vrouwen en een man zitten rond een tafel en bespreken materialen die op tafel liggen.

Gerecyclede materialen

Een van onze circulaire ambities is om in 2025 meer duurzame gerecyclede en bio-based materialen in onze voertuigen te gebruiken.

Ambities voor 2025

25%

gerecyclede of bio-based plastics

40%

gerecycled aluminium

25%

gerecycled staal

Een close-up opname van iemand die een Volvo-onderdeel vasthoudt.

Meer hergebruik

Het vervaardigen van gereviseerde onderdelen kost ongeveer 85 procent minder grondstoffen en 80 procent minder energie, in vergelijking met de productie van nieuwe onderdelen. Momenteel reviseren we meer dan 36 verschillende onderdelen, waaronder motoren, versnellingsbakken, turbocompressoren en koppelingen. In 2020 hebben we bijna 4.000 ton CO2 bespaard door ruim 37.000 onderdelen te reviseren.

A woman in work overalls carrying a plastic bag turning her head to her right.

Less production waste

In 2021, 96 per cent of our global production waste was recycled – so we avoided creating additional carbon emissions and were able to keep valuable material in circulation. This also reduced the amount of virgin material needed.

Recycling

Onze grootste afvalstroom is metaal, afkomstig uit de productie van auto's. In 2021 was dit 209.000 ton en dat metaal hebben we volledig gerecycled.

Veel dozen gedrenkt in vet en olie op een afvalstort.

Onze positie

We willen in 2040 een circulair bedrijf zijn. Om dat te bereiken moeten we een aantal uitdagingen overwinnen. We veranderen ons bedrijf, onze waardeketen en ons industriële systeem. Tijdens deze transformatie blijven we transparant over wat we doen. We zullen verantwoordelijk handelen en blijven praten met belanghebbenden binnen en buiten onze branche.

Raadpleeg de onderstaande bronnen om meer te weten te komen over wat wij doen. En als u ideeën hebt die kunnen bijdragen aan ons ontwikkelingstraject, dan bent u van harte welkom met ons mee te denken.

Standpunt circulaire economie

Hoe we onze materialen en producten beter kunnen gebruiken.

Standpunt klimaatactie

Hier staan we voor in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Standpunt CO2-compensatie

Zo pakken wij CO2-compensatie aan.