Duurzaamheid

We willen toonaangevend zijn op het gebied van ethisch en verantwoord zakendoen. Dit betekent dat wij altijd proberen het juiste te doen – in ons werk, in ons gedrag als werknemers en collega's, en in de verwachtingen die wij stellen aan onze zakenpartners. Wij willen bijdragen aan een betere wereld en een positieve impact hebben op de samenleving.

Drie mensen die met elkaar praten in een fabriek.

Onze inzet: de sterke ethische cultuur binnen ons bedrijf behouden en bevorderen.

Een nieuwe wereldwijde standaard

We willen een voorbeeld zijn voor wereldwijde gelijkheid en arbeidsrechten.

Verantwoorde inkoop

Focus op transparantie en traceerbaarheid in het gehele sourcingproces.

Ethisch leiderschap

Verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van onze cultuur en onze manier van zakendoen.

Duurzame financiering

We kiezen financieringen die leiden tot een positieve impact op onze omgeving en samenleving.

Een man die glimlacht naar een peuter die van een glijbaan glijdt in een speeltuin voor kinderen.

Een nieuwe wereldwijde standaard

Family Bond van Volvo Cars biedt wereldwijd eerlijk ouderschapsverlof voor onze medewerkers.

Family Bond van Volvo Cars is ons beleid voor betaald ouderschapsverlof voor iedereen. Hiermee geven we alle Volvo Cars-medewerkers die minimaal één jaar in dienst zijn standaard 24 weken ouderschapsverlof, tegen 80 procent van hun basissalaris.

Dit algemene beleid is van toepassing op beide ouders in alle mogelijke gezinssituaties. Denk bijvoorbeeld aan adoptie- en pleegzorggezinnen, draagmoederschap en niet-biologische ouders in koppels van hetzelfde geslacht.

Een druk vertrek met veel mensen die verschillende dingen aan het doen zijn

Evenwichtige genderverdeling

We zetten ons in voor een divers personeelsbestand, een inclusieve cultuur en leiderschap dat het beste in onze mensen naar boven haalt. Het streven naar genderdiversiteit in ons hele bedrijf is hiervoor van groot belang – het maakt deel uit van onze ambitie voor gelijkheid. We zetten stappen om tot een evenwichtige verdeling te komen tussen vrouwen en mannen in leidinggevende posities.

Een vrouw die met een lichte glimlach naar rechts kijkt.

Diversiteit

We zijn wereldwijd actief en dat omarmen we in ons personeelsbestand. We verkopen auto's in meer dan 100 landen en gedijen in een mix van verschillende ideeën, ervaringen, achtergronden en persoonlijkheden. Onze branche verandert snel. We hebben grootse ambities, zowel zakelijk als op het gebied van duurzaamheid. Openstaan voor alle perspectieven – met diverse en inclusieve teams die betere beslissingen kunnen nemen – is van cruciaal belang voor blijvend succes.

Ethische inkoop

We willen onze impact op de planeet verminderen en we weten dat onze verantwoordelijkheid over onze eigen muren heen gaat. Het hoe, wat en waar van onze inkoopactiviteiten moet daarom ook worden meegeteld wanneer wij onze impact berekenen.

Wij streven naar transparantie en traceerbaarheid in ons hele sourcingproces. Zo gebruiken wij blockchaintechnologie om onze accu's verantwoord te kunnen produceren.

Een accu wordt opgeladen.

Verantwoorde accu's

Ook kijken we kritisch naar de grondstoffen van onze accu's. Wist u dat we de eerste autofabrikant zijn die blockchaintechnologie gebruikt in de hele toeleveringsketen van kobalt? Hierdoor kunnen we kobalt dat we in onze accu's gebruiken, traceren van mijn tot fabriek.

Close-up van een hand die een QR-code scant.

Kobalt uit verantwoorde bron

Kobalt is een essentiële grondstof voor de productie van accu's voor geëlektrificeerde auto's. In sommige gevallen gaat kobaltwinning gepaard met negatieve gevolgen voor mensenrechten. We gebruiken blockchaintechnologie om de transparantie van onze toeleveringsketen en de traceerbaarheid van kobalt binnen de keten te vergroten. Zo kan informatie over de oorsprong van het materiaal niet onopgemerkt worden gewijzigd. Ook zetten we, in samenwerking met onze leveranciers, andere middelen in, zoals mijninspecties en GPS-tracking, om ervoor te zorgen dat het kobalt in onze accu's op verantwoorde wijze wordt ingekocht.

Wat is blockchaintechnologie?

Ethisch leiderschap

In 2019 werd Volvo Cars door het Ethisphere Institute voor het derde achtereenvolgende jaar erkend als World's Most Ethical Company®. Ethisphere Institute is wereldleider in het definiëren en bevorderen van de normen voor ethische bedrijfsvoering. Onze eerdere deelname aan de enquête van het Ethisphere Institute maakte deel uit van onze initiatieven voor constante verbetering.

Een oudere vrouw met wat lijkt op een laptop staart naar rechts.

"Verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van onze cultuur en onze manier van zakendoen."

Maria Hemberg, Head of Group Legal and Corporate Governance

Met deze uitreiking kregen wij erkenning voor ons uitgebreide Compliance and Ethics programma. Ons doel is ervoor te zorgen dat onze medewerkers en onze zakenpartners verantwoordelijk en ethisch handelen. Volvo Cars zet zich in om een cultuur van ethisch leiderschap te bevorderen.

Veilige meldlijn

Ons Compliance & Ethics programma is een hulpmiddel om verantwoord ondernemen te bevorderen. Het is onze gids om wangedrag te voorkomen en op te sporen, en om juridische en ethische risico's te beperken – met name op het gebied van corruptie, antitrust, gegevensbescherming, handelssancties en exportcontrole. Via onze vertrouwelijke, veilige Tell Us-meldlijn kunnen medewerkers elke vermoedelijke schending van onze code melden.

Een man die een systeem in een productiefabriek bedient.

Duurzame financiering

De financiële wereld speelt een cruciale rol in een snellere overgang naar een koolstofarme economie. Wij willen de toenemende focus op duurzaam beleggen ondersteunen. Ons Green Financing Framework stemt onze duurzaamheidsstrategie af op financieringsmogelijkheden die leiden tot een positieve impact op het milieu en de samenleving. Het Framework is afgestemd op zowel de ICMA Green Bond Principles (GBP) als de LMA Green Loan Principles (GLP).

De opbrengst gebruiken we voor strategische projecten op het gebied van schone mobiliteit. Denk aan het vergroten van de productiecapaciteit van onze volledig elektrische auto's en van batterijen, investeringen in Polestar om elektrificatie voorop te stellen, en aan de ontwikkeling van emissievrije voertuigen, nieuwe elektrische aandrijflijnen en platformtechnologie.

Beleidsinvloed

Bij Volvo Cars dragen we actief bij aan brede beleidsontwikkelingen, zoals het versnellen van de overgang naar emissievrije voertuigen. Wij ondersteunen verandering op allerlei gebieden: de ontwikkeling van laadinfrastructuur, beschikbaarheid van hernieuwbare energie, betalingsstandaardisatie, standaardisatie van laadinterfaces, ondersteuning van onderzoek, incentives en belastingen, en nog veel meer.

Lees meer over onze beleidsbijdragen en hoe we onze andere verantwoordelijkheden oppakken in de documenten hieronder.

Documenten

Rekening houden met anderen staat bij ons voorop. Onze strikte gedragscode draagt bij aan onze ethische en verantwoorde manier van zakendoen.

Onze code – hoe wij handelen

Onze gedragscode geeft richting aan ons handelen.

Gedragscode voor zakenpartners

Wij verwachten van al onze partners dat ze onze waarden delen.

Fiscaal beleid

Een gedetailleerde beschrijving van ons fiscale beleid.

Invloed op overheidsbeleid

Dit draagt Volvo Cars bij aan ondernemersorganisaties.

ISO-certificaat

Certificaat voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Standpunt verantwoorde inkoop

Hoe wij werken aan verantwoorde inkoop.