Duurzaamheid

Onze duurzaamheidsstrategie is volledig opgenomen in onze bedrijfsstrategie. We dagen onszelf voortdurend uit met periodieke analyses, onder meer van klimaatgerelateerde risico's en mogelijkheden.

Dankzij onze bestuurlijke structuur kunnen we de voortgang van onze duurzaamheidsstrategie, ambities en initiatieven goed monitoren.

Man kijkt naar een vrouw die met een stylus op een smartboard werkt.

Hoe ziet onze organisatie eruit?

Onze bestuurlijke structuur op het gebied van duurzaamheid is opgezet volgens de aanbevelingen van TCFD. Dit betekent dat wij op elk bestuurlijk niveau, tot aan de Raad van Bestuur, regelmatig evaluaties op het gebied van duurzaamheid uitvoeren. Het wereldwijde duurzaamheidsteam houdt toezicht op de ontwikkeling en voortgang van de duurzaamheidsstrategie in het hele bedrijf.

De organisatie

Onze Raad van Bestuur bepaalt de strategische richting, keurt onze strategie voor onder meer duurzaamheid goed en volgt de voortgang. Ons klimaatactieplan met zijn risico's en kansen wordt besproken tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Het EMT is verantwoordelijk voor het algehele bestuur, de uitvoering en implementatie van de duurzaamheidsstrategie, en bewaakt de voortgang via verschillende KPI's. Elk kwartaal wordt het klimaatactieplan met risico's en mogelijkheden beoordeeld.

Het GST is centraal verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de coördinatie van ons werk op het gebied van duurzaamheid. Het ontwikkelt en verfijnt de duurzaamheidsstrategie, leidt en ondersteunt de strategische initiatieven en volgt de voortgang van onze KPI's. Ook wordt er business intelligence over duurzaamheid verzameld.

Het GFC beoordeelt en valideert de selectie van de in aanmerking komende groene projecten (zie het verslag over de groene financiering op blz. 189 van ons jaarverslag) en beoordeelt het taxonomierapport van de EU (zie het taxonomierapport van de EU op blz. 184 van ons jaarverslag).

Managementteams zijn er verantwoordelijk voor dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van ieders dagelijkse werk. Zij vormen een klankbord voor de GST-leden en kunnen worden gevraagd om te zorgen voor middelen en financiering voor duurzame initiatieven.

ESG-rapportage

Wij geloven in externe validatie van onze duurzaamheidsprestaties. Dit is essentieel voor onze geloofwaardigheid. Ook bieden we zo onze medewerkers en externe stakeholders de zekerheid dat onze duurzaamheidsstrategie en ambities mondiale doelen ondersteunen, zoals de SDG's van de VN en het klimaatakkoord van Parijs.

S&P: Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

S&P: Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

Volvo Cars ontving voor het eerst de onderscheiding Bronze bij de Corporate Sustainability Assessment (CSA) over 2021 door ratingprovider S&P Global. Die organisatie staat bekend om de zeer strenge beoordelingen op het gebied van duurzaamheid. Daarmee hoort Volvo Cars tot de hoogste 10 procent van de best presterende autobedrijven op het gebied van milieu, sociale betrokkenheid en corporate governance. Er zijn circa 7.500 bedrijven beoordeeld.

Carbon Disclosure Project (CDP): Volvo is toonaangevend op het gebied van klimaatverandering en inzet van leveranciers

Volvo staat op de Climate Change A List van CDP, als één van de slechts 200 bedrijven uit 13.000 inzendingen. Bovendien hebben we de hoogste CDP-waardering gekregen. Op basis van ons CDP-resultaat hebben we ook het label Supplier Engagement Leader gekregen (beste 8 procent voor inzet van leveranciers). Een mooie bevestiging van onze acties op het gebied van klimaat binnen onze toeleveringsketen.

EcoVadis: Platinum

Voor het vierde opeenvolgende jaar ontving Volvo Cars de hoogste rating voor prestaties op het gebied van duurzaamheid van EcoVadis, een toonaangevende analist op het gebied van duurzaamheid binnen wereldwijde toeleveringsketens. Onze Platinum-status plaatst ons in de hoogste 1 procent van de 75.000 beoordeelde bedrijven.

S&P: Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

Volvo Cars ontving voor het eerst de onderscheiding Bronze bij de Corporate Sustainability Assessment (CSA) over 2021 door ratingprovider S&P Global. Die organisatie staat bekend om de zeer strenge beoordelingen op het gebied van duurzaamheid. Daarmee hoort Volvo Cars tot de hoogste 10 procent van de best presterende autobedrijven op het gebied van milieu, sociale betrokkenheid en corporate governance. Er zijn circa 7.500 bedrijven beoordeeld.

Logo van S&P Global.

Carbon Disclosure Project (CDP): Volvo is toonaangevend op het gebied van klimaatverandering en inzet van leveranciers

Volvo staat op de Climate Change A List van CDP, als één van de slechts 200 bedrijven uit 13.000 inzendingen. Bovendien hebben we de hoogste CDP-waardering gekregen. Op basis van ons CDP-resultaat hebben we ook het label Supplier Engagement Leader gekregen (beste 8 procent voor inzet van leveranciers). Een mooie bevestiging van onze acties op het gebied van klimaat binnen onze toeleveringsketen.

Een logo van CDP A List Disclosure Insight Action 2021.

EcoVadis: Platinum

Voor het vierde opeenvolgende jaar ontving Volvo Cars de hoogste rating voor prestaties op het gebied van duurzaamheid van EcoVadis, een toonaangevende analist op het gebied van duurzaamheid binnen wereldwijde toeleveringsketens. Onze Platinum-status plaatst ons in de hoogste 1 procent van de 75.000 beoordeelde bedrijven.

Een logo van Ecovadis platinum top één procent.

Klimaatrisico's en opwarming van de aarde

Vanuit een wereldwijd economisch perspectief is klimaatverandering een zeer concreet risico met veel impact. Dit is op veel manieren van invloed op ons bedrijf en onze branche.

In 2020 zijn we van start gegaan met het analyseren van verschillende scenario's voor de opwarming van de aarde. Dat deden we in overeenstemming met de TCFD-aanbevelingen, om de veerkracht van onze strategie te verifiëren. We maakten gebruik van de Stated Policies Scenario (4DS) en Sustainability Development Scenario (<2DS) van de IEA voor het analyseren van de risico's in de transitie, en het IPCC 8.5 Scenario voor het analyseren van fysieke risico's. Uit deze analyses van zowel impact als waarschijnlijkheid in verschillende scenario's, kwamen niet alleen de risico's voor ons bedrijf naar voren, maar ook de mogelijkheden.

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Wij ondersteunen de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en rapporteren volgens de elf aanbevelingen van TCFD in ons jaarverslag van 2020.