VÅRT LØFTE TIL VERDEN

Ansvar står i sentrum for alt vi gjør.

Vi startet produksjonen av biler i 1927 fordi vi ikke syntes at noen andre laget biler som var sterke eller sikre nok for skandinaviske veier. Underveis har vi kommet frem til mange innovasjoner, og noen av disse har endret verden. Det er dette engasjementet som driver oss fremover til den neste store Volvo Car ideén.

Din trygghet og omsorg for verden

Et viktig element ved vår tilnærming til bærekraft er å verne om deg og din verden. Vi tar vårt ansvar overfor deg og din trygghet, samt vårt ansvar overfor miljøet, svært alvorlig. Bærekraft står sentralt i alle våre beslutninger og investeringer, og er nøkkelen til en vellykket og etisk forretningsvirksomhet.

ERKLÆRING OM KJERNEVERDIER – MILJØ

Å gjøre en forskjell i verden

Vi har alltid hatt en ansvarlig holdning til sikkerhet, og vi forstår også bilenes belastning på miljøet – det er derfor vi har utviklet den mer effektive, mindre forurensende drivlinjen Drive-E. 

Vi bryr oss også om ditt personlige miljø; luften inne i en Volvo er renere enn utenfor, takket være vår klimastyring. Og vi innser at bilen gjerne kunne vært bedre integrert i livet ditt. 

LES MER OM DRIVE-E

Vi bidrar til samfunnet

– Vær etisk og følg forskriftene
– Følg retningslinjene mot korrupsjon, ulovlig prissamarbeid og konkurransevridning
– Utvikle vår visjon vedrørende sikkerhet
– Styrk forsyningskjeden
– Delta i dialog med aktører og interessenter
 

Andelen uavhengige sikkerhetstester der Volvo Cars fikk høyeste rangering (%) 2007–2013.

Vi skaper økonomisk verdi

– Skap arbeidsplasser
- Invester i infrastruktur og fremtidig mobilitet
– Overfør teknologi og kunnskap
– Bidra til offentlig sektor

 

Total arbeidsstyrke 2007–2013

Ansvarlig forretningsdrift

Vår omfattende Code of Conduct, som bygger på gjeldende retningslinjer, er til for å sikre at vi driver virksomheten på en etisk måte i tråd med lover og regler. Vår Code of Conduct gjelder for alle i Volvo Cars, så vel som for alle konsulenter og ansatte i byråer som arbeider på oppdrag for Volvo Cars. Vi forventer også at alle våre forretningskontakter og partnere styres av de samme eller tilsvarende prinsipper, slik de er utformet i vår Code of Conduct. Det er også en viktig del av vårt engasjement med tanke på bærekraft.

Code of Conduct, April 2015

Vår nyeste rapport om bærekraft

Vi har rapportert om miljø, helse og sikkerhet rundt produktene våre og produksjonen vår siden år 2000 – før dette ble en formalisert regel.

I 2003 offentliggjorde vi vår første rapport om bærekraft i tråd med de internasjonale retningslinjene for rapportering fra Global Reporting Initiative (GRI). Du kan laste ned vår nyeste rapport om bærekraft her.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om bærekraft eller den siste rapporten, kan du kontakte oss og på følgende adresse:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Gøteborg, Sverige

citizen@volvocars.com