Hvis alle biler var selvkjørende

Selvkjørende biler kan forandre verden. Det hadde vært en stor økonomisk, samfunns- og miljømessig fordel om alle biler var selvkjørende.

Samfunnsmessig

Økonomisk

Miljømessig