Forretningsområder

Hos Volvo Cars har vi en lang rekke forretningsområder hvor du kan blomstre. Uansett hvilken karrierevei du tar sikte på, vil vi gi deg plass å boltre deg på.

Ledelse av produktstrategi og modellserier

Kunne du tenke deg å bli med i teamet som utvikler neste generasjon av Volvos personbiler? Ansvaret til vårt globale team begynner med det tidlige strategiske arbeidet og strekker seg gjennom hele bilens livssyklus. Blant de utfordrende mulighetene er produktplanlegging, programstyring, fremdrift og plattformstrategi så vel som samarbeidsstrategi.

Design

Design er en avgjørende del av det å skape et merke – det er grunnlaget for den karakteren og den personligheten kunden skal forholde seg til. Designen på bilene våre er sterkt påvirket av vår skandinaviske opprinnelse, med eleganse, funksjon og rene linjer som sterke designelementer. Forbrukerne blir stadig mer merkebevisste – det du kjøper, sier noe om deg som menneske. Design er en avdeling med omkring 150 ansatte fordelt på et kreativt og et driftsrettet arbeidsområde, som samarbeider nært for å støtte designavdelingens oppgave: Å skape spennende, nye biler.

Forskning og utvikling

Er du interessert i bildesign og avansert teknologi? Ved avdelingen for forskning og utvikling blir du en nøkkelperson i arbeidet med neste generasjon av spennende nye Volvoer. Sammen med andre ingeniører verden rundt, skal du og teamet ditt fremstille banebrytende og menneskesentrert bilteknologi som gjør livet mindre komplisert og triveligere for kundene.

Innkjøp

Å sikre tilførsel av materialer og tjenester – til riktig pris, kvalitet og teknologisk nivå – er avgjørende for at Volvo Car Group skal oppnå suksess. I innkjøpsavdelingen vil du være del av et team som jobber med å utvikle og vedlikeholde en leverandørbase av verdensklasse, i samarbeid med andre innenfor og utenfor selskapet, over hele kloden.

Produksjon

Vårt verdensomspennende produksjonsteam sikrer at bilene vi bygger, både innfrir og overgår kundenes høyeste forventninger. I Volvo Cars’ monterings- og komponentfabrikker over hele verden arbeider vi med effektive, rene og fleksible produksjonsteknologier – med sterkt fokus på mennesker og kontinuerlig utvikling.

Bedriftskommunikasjon (PR)

Bli en del av et globalt kommunikasjonteam som har til oppgave å utvikle bevissthet om – og gode oppfatninger av – merket Volvo Cars og produktene deres. Vi bygger tillitsfulle relasjoner til journalister, de med innflytelse på nettet og beslutningstagere, og har ansvar for intern kommunikasjon med alle Volvo Cars’ ansatte i hele verden. Bli med i teamet, og hjelp oss med å skape en positiv oppfatning av Volvo Cars i alle medier.

Markedsføring, salg og kundeservice

Oppgaven for oss i avdelingen for markedsføring, salg og kundeservice er å sikre at alle kundekontaktpunkter gjenspeiler merkets kjerneverdi "designet rundt deg", og at all service gir en virkelig opplevelse av luksus. Bli en del av det globale teamet som har overoppsyn med all forretningsvirksomhet for Volvo Cars verden rundt, blant annet markedsføring, samspill med kundene, salg og service.

Informasjonsteknologi (IT)

I likhet med alle andre forretningsområder i Volvo Cars byr informasjonsteknologi (IT) på gode muligheter til å utvikle ferdighetene dine og vokse som fagperson. I nært samarbeid med kolleger fra andre forretningsenheter verden over kan du og teamet skape IT-innovasjoner som støtter selskapets generelle drift. Ikke minst blir du en del av et team som sikter mot å gi en bedre opplevelse for alle som kjøper og kjører en Volvo.

Kvalitet og kundetilfredshet

Ved avdelingen for kvalitet og kundetilfredshet jobber vi med å sikre at Volvo Cars overgår kundenes forventninger på alle områder. For å oppnå dette, skaffer vi alle deler av selskapet verktøy, metoder, prosesser, resultatmål og revisjoner knyttet til kvalitet og kundetilfredshet. Hvis du er glad i kunder og har sans for kvalitet, er dette stedet for deg.

Økonomi

Vårt økonomiteam står for forretningsdrift med sikte på å nå de målene som er satt i Volvo Cars’ bedriftsstrategi. I samarbeid med kolleger i andre forretningsenheter verden over skal du og ditt team levere økonomisk ekspertise, rapportering, planlegging og veiledning. Her kan du heve din faglige kompetanse til et nytt nivå sammen med likesinnede.

Juridisk

I Juridisk avdeling opererer vi i et utfordrende, internasjonalt forretningsmiljø, og hjelper Volvo Cars med å oppfylle de forretningsmessige målsettingene, verner om selskapets interesser og styrer unna juridiske faresoner. Med din juridiske ekspertise vil du støtte opp om forretningsenhetene og andre stabsfunksjoner i Volvo Cars innen alle sektorer av forretningsjus – og som i alle andre forretningsområder innenfor Volvo vil du ha ypperlig anledning til å utvikle deg faglig.

Opphavsrett og immaterielle eiendeler

Volvo Cars’ posisjon i verden hviler i stor grad på evnen til å tilby produkter og nyvinninger som er unike, og som gir et funksjonelt eller følelsesmessig forsprang. For å holde denne stillingen, leverer vi en uopphørlig strøm av teknologiske og forretningsmessige nyvinninger, og vi tar adekvate skritt for å beskytte slike nyvinninger. Ved avdelingen for opphavsrett og immaterielle eiendeler havner du derfor i en dynamisk del av selskapet, der du jobber tett med Forskning og utvikling, Strategisk produktplanlegging, Markedsføring, Innkjøp og Juridisk avdeling.

Menneskelige ressurser

Teamet hos personalavdelingen - ofte kalt "Human Resources" eller menneskelige ressurser – håndterer vår mest verdifulle ressurs – våre ansatte. Vår oppgave er å trekke til oss, rekruttere, utvikle og holde på mennesker som vil hjelpe oss å bygge suksessen videre. Bli en del av et globalt team og hjelp Volvo Cars til fortsatt å være en foretrukken arbeidsgiver.

Logistikk

Det finnes jobbmuligheter innen logistikk overalt i Volvo Cars. Du inngår i et verdensomfattende forsynings- og produksjonsteam som sikrer at bilene vi bygger, tilfredsstiller de høyeste krav. I nært samarbeid med folk innenfor og utenfor selskapet, driver og styrer vi forsyningskjeden – fra leverandør til kunde – på en rasjonell og effektiv måte.