Cleanzone

Frisk luft, hvor enn du er

I Skandinavia er god luftkvalitet en livsstil, ikke en luksus, sier Anders Löfvendahl hos Volvo Cars.

– Vi som er oppvokst her, er vant til frisk luft, så når du er i en by med mye luftforurensing, setter du stor pris på å være ute i frisk natur, sier Anders Löfvendahl, ingeniør for luftkvalitet hos Volvo Cars.

Han er veldig opptatt av luftkvalitet. Anders har studert luftforurensing og hvordan den kan bekjempes, og han forstår hvordan ren, sunn luft påvirker kropp og sjel.

– Jeg liker å løpe, så når luften er ren, føler jeg at ingenting kan stoppe meg, sier han. – Nylig var jeg i en storby, og jeg vurderte ikke engang å løpe ute, for jeg følte at det ikke var sunt å utsette seg for det miljøet. Jeg har ikke lyst til å trekke ned alle de partiklene i lungene.

Det å fjerne disse små, skadelige partiklene er en av Anders’ viktigste oppgaver. Arbeidet hans med CleanZone handler om å gi deg større velvære på hver eneste kjøretur, også når du kjører i tett trafikk i forurensede storbyer.

– Jo mindre partikler, desto større helserisiko, påpeker Anders. – I fjor prøvde vi ut teknologien vår i land som har problemer med luftkvaliteten, der forurensing er en alvorlig utfordring. Vi målte partikkelnivåene inni og utenfor bilen. Utenfor bilen oversteg partikkelnivået måleapparatets måleområde, mens det inne i bilen, med luftkvalitetssystemet aktivert, var svært lavt. Det var veldig imponerende. 
Hjertet i CleanZone-teknologien er Volvos Interior Air Quality System, som bruker en sensor til å måle kvaliteten på luften som kommer inn i bilen. Hvis sensoren registrerer at luftkvaliteten reduseres – for eksempel når du kjører gjennom en tunell med mye eksos – lukker bilen luftinntaket automatisk og går over til luftresirkulering. 

Dessuten går all luft, også hvis den er resirkulert, gjennom et multi-filter som reduserer støv, pollen og andre partikler til et minimum. Filteret har også aktivt kull som fjerner kjemisk lukt, for eksempel fra vindusspylervæske. Samtidig filtrerer det ut skadelige stoffer som eksospartikler. 

CleanZone beskytter deg faktisk allerede før du setter deg inn i bilen. Så snart du låser opp dørene, slår ventilasjonsviften seg på med høy hastighet for å fjerne tung luft. 

Anders er stolt over Volvos strategi for å forbedre luftkvaliteten i bilen. – Vi utvikler den ikke bare for oss selv, forteller han. – Vi utvikler den for å gjøre inneluften bedre for alle mennesker, og vi prøver den ut i virkelige situasjoner, så vi kan bevise at teknologien fungerer. 

Opplev Volvo XC60