Personvernerklæring - Sosiale medier

 

Behandlingsansvarlig

Volvo Car Corporation, et svensk selskap med organisasjonsnummer 556074-3089 med adresse 405 31, Gøteborg, Sverige, heretter kalt «Volvo Cars», «vi», «vår» eller «oss», vil som behandlingsansvarlig behandle dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

 

Formålet med og juridisk grunnlag for behandlingen

Vi behandler personopplysninger du oppgir til oss gjennom
• Direkte kommunikasjon (ved å poste på noen av våre sosiale medier-konti eller ved å sende oss direktemeldinger), og
• Indirekte kommunikasjon (ved å henvise til et av våre produkter eller tjenester eller i andre sammenhenger omtaler Volvo Cars eller våre samarbeidspartnere (hovedsakelig ved navn eller brukernavn)).

Formålet med vår behandlingen av slike personopplysninger er å kommunisere med deg i forbindelse  med direkte eller indirekte kommunikasjon med oss. For dette formålet vil vi bruke tredjepartsløsninger som leveres av våre samarbeidspartnere for å lagre eller behandle dine personopplysninger (navn, brukernavn og eventuelle personopplysninger som kommer fram av din kommunikasjon).

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av direkte kommunikasjon med deg som beskrevet over, er ditt samtykke, som du gir ved å kommunisere direkte med oss. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av personopplysninger når som helst. For å trekke tilbake ditt samtykke, vennligst ta kontakt med oss på https://www.volvocars.com/intl/footer/privacy.
Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger i forbindelse med din indirekte kommunikasjon er at behandlingen er i vår berettigede interesse.

 

Utlevering og overføring av personopplysninger

 I forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger vil personopplysningene bli overført til og behandlet av våre samarbeidspartnere som er lokalisert utenfor EØS. Overføring av personopplysninger vil skje på grunnlag av EUs standardkontrakt for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS.

 

Lagringstid

 Vi vil lagre dine personopplysninger i opp til 12 (tolv) måneder etter at disse ble samlet inn.

 

Dine rettigheter og kontaktopplysninger 

Her finner du mer informasjon om dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger, opplysninger om hvem du kan kontakte for å motta mer informasjon eller klage samt kontaktopplysningene til vårt personvernombud. 

 

Husregler for sosiale medier

Kommentarer gitt av nettsamfunnet gjengir ikke nødvendigvis Volvo Cars meninger og Volvo Cars kan ikke garantere at kommentarer gitt på  våre sosiale medier er sanne eller korrekte.

I henhold til det sosiale mediets vilkår, anerkjente bransjenormer og våre egne forpliktelser overfor Volvo Cars-nettsamfunnet, forbeholder vi oss retten til å fjerne forstyrrende, støtende eller sosialt uansvarlige kommentarer og opplastninger. Videre forbeholder vi oss retten til å utestenge  forstyrrende brukere og eventuelt rapportere disse til relevante myndigheter for videre etterforskning.

 

Vi tolerer spesielt ikke opplastninger som faller i en av følgende kategorier:

• Anses mobbende, truende, plagsomme eller som angrep på andre.
• Anses nedsettende, støtende, vulgære eller viser vold,
• Anses hatefulle og rettet mot rase/etnisitet, religion, kjønn, nasjonalitet, seksuell legning eller politiske syn.
• Anses falske, misvisende eller ulovlige.
• Anses som «trolling» eller bevisst forstyrrende for diskusjoner.
• Anses som brudd på immaterielle rettigheter.
• Anses som spam.
• Opplastning av filer som inneholder virus eller programmer som kan skade funksjonaliteten til andres enheter.
• Oppfordring til kommersiell støtte eller donasjoner.
• «Link-baiting» (dvs. å lenke til en side for å generere trafikk til denne siden).
• Opplastninger som inneholder personopplysninger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, telefonnummer, VIN-nummer, adresse, e-postadresse, fødselssnummer, registreringsnummer mv.


Vi mottar gjerne bilder og filmer fra vårt nett-samfunn. Men husk at vi kun godtar bilder og video hvor registreringsnummeret ikke er synlig. Hvis registreringsnummeret er synlig (også delvis), er vi forpliktet til å slette bildet eller filmen fra den aktuelle sosiale medie-kanal. Dette sikrer at vi ikke handler i strid med noens rettigheter og at vi opptrer i henhold til personvernreglene.