Background image of snowy road

Informasjon til frittstående verksteder

Volvo Service 2.0 for eldre biler

Teknisk rådgivning

For teknisk rådgivning i forbindelse med feilsøking og reparasjoner finnes en Teknisk Helpdesk tilgjengelig. Tlf +49 6074 303 449.

Vilkår og betaling

Teknisk Helpdesk er en spesiell og begrenset ressurs som ikke er ment å erstatte den informasjon, kunnskap og veiledning som kan oppnås gjennom ordinært tilbud av teknisk informasjon og utdannelse, men i første omgang er til får å gi råd og hjelp ved spesielle behov utover dette. Når du kontakter Teknisk Helpdesk kommer du å bli bedt om å oppgi kontaktdetaljer for ditt firma samt angi et gyldig kreditkortnummer.

De kreditkort som aksepteres for betaling er Visa og MasterCard. Ved bruk av Teknisk Helpdesk kommer du dels å bli belastet en startavgift på 12 Euro, dels en minuttavgift på 5 Euro pr påbegynt minutt. Mva tilkommer.

I begynnelsen av hver samtale kommer du å måtte angi nødvendige detaljer angående kreditkort som skal belastes for samtalen. I slutten av hver samtale vil du få informasjon om samtalens lengde og kostnad. Du kommer også til å få et månedsvis sammendrag over de samtalene du har ringt.

Vær oppmerksom på at Teknisk Helpdesk ikke kan ta imot et spørsmål, sjekke opp og så ringe tilbake for beskjed. All nødvendig kontroll/sjekk skjer således under samtalens gang. Teknisk Helpdesk er tilgjengelig mandag til fredag mellom 07.00 og 16.00 med unntak av nasjonale helligdager (svenske helligdager).

Bestilling av diagnoseverktøy, abonnement, teknisk litteratur med mer: For frittstående verksteder som ønsker tilgang til Volvo diagnoseutstyr, teknisk litteratur og annen relevant verkstedsinformasjon skal følgende link benyttes: workshopsupportguide.volvocars.biz/home.aspx.