Garanti for hybridbatteriet

Garanti for hybridbatteriet

Garantidekning

Hybridbilenbilen din bruker et litiumionbatteri. Garantien dekker alle feil og avvik i batteriytelsen eller defekter i materiell og arbeid for litiumionbatteriet.

Batterier slites naturlig med alder og bruk. Hvis batterikapasiteten er under 70 % av opprinnelig tilstand (i følge angivelse) innen 8 år eller 160 000 kjørte km (det som kommer først), vil batteriet bli byttet eller gjenopprettet kostnadsfritt for kunden.

Garantiperiode

Garantien for hybridatteriet gjelder i opptil 8 år eller 160 000 km (det som kommer først) og begynner samtidig som bilens garanti.