Lakkgaranti

Lakkgaranti

Garantidekning

Garantien omfatter feil og avvik i bilens lakkoverflate som har oppstått på grunn av feil i materialer eller feil i utførelsen av lakkeringsarbeidet på fabrikken (i samsvar med gjeldende normer for lakk). Nødvendige reparasjoner vil bli utført helt kostnadsfritt hos en hvilken som helst Volvoforhandler eller autorisert Volvo-verksted, uansett om bilen har skiftet eier i garantitiden. 

VIKTIG Lakkbehandlinger som lakkonservering, forsegling, lakkbeskyttelse, glansforsegling eller liknende, kan gi lakkskader ved bruk av annet enn standardmaterialer og/eller feil arbeidsprosedyrer. Lakkskader som har oppstått ved bruk av materialer som ikke tilsvarer Volvos kvalitetsstandarder, og/eller fordi arbeid ikke er utført i henhold til Volvos angitte prosedyrer, dekkes ikke av Volvos lakkgaranti.

Garantiperiode

Lakkgarantien begynner å gjelde fra samme tid som nybilsgarantien. Begge garantiene får samme varighet.