Nybilsgaranti

Gjelder biler modellår 2020

Garantidekning for nye biler

 

Hvis en del på bilen må repareres eller skiftes på grunn av en fabrikasjonsfeil, repareres eller skiftes delen kostnadsfritt hos en fritt valgt Volvo-forhandler eller et verksted autorisert av Volvo, også hvis bilen har fått ny eier i garantitiden. 

Garantiperioden

Nybilgarantien begynner å løpe fra og med den datoen bilen overleveres til første eier, og gjelder 5 år eller 100 000 km (det som kommer først). Garantitiden for en bil som forhandleren bruker som demonstrasjonsbil eller firmabil begynner å løpe fra og med den datoen bilen blir satt i drift (ikke fra salg til ny eier).

 

Deler for periodisk vedlikehold

Deler som skiftes som ledd i en vanlig serviceplan er dekket når det gjelder fabrikasjonsfeil. Garantitiden gjelder fram til tidspunktet da delen etter serviceplanen skal skiftes, og går ikke ut over tids- og kjørelengdebegrensningen i nybilsgarantien. Produkter som dekkes etter dette er: Tennplugger, oljefilter, luftfilter, kupéluftfilter, drivstoffilter, drivreimer og smøremidler.

Unntak

Garantien dekker ikke artikler som justeres eller skiftes ved vanlig service eller vedlikehold (hvis ikke arbeidet er nødvendig som direkte følge av fabrikasjonsfeil). Dette gjelder følgende produkter: 

• skifte eller "etterfylling" av væsker som forbrukes, f. eks. olje, frostvæske, bremsevæske, spylevæske og kjølemiddel for klimaanlegg 
• vindusviskerblad 
• oljefiltre, luftfiltre, kupeluftfiltre og drivstoffiltre 
• alle lyspærer (innvendig og utvendig) 
• drivreimer - utskifting eller justering 
• hjulinnretting og -balansering 
• uautorisert motortrimming 
• tennplugger 
• utskifting av bremseklosser, bremsesko, bremseskiver og andre friksjonsdeler dekkes ikke for slitasje, men nybilgarantien vil dekke fabrikasjonsfeil.

 

Volvo er ikke ansvarlig for reparasjon eller utskifting som er en direkte følge av: 

• normal slitasje 
• at bilen ikke er skikkelig vedlikeholdt i henhold til Volvos vedlikeholdsplan og serviceanvisninger 
• at det ikke er brukt deler eller -væsker som spesifisert av Volvo (eller deler av tilsvarende kvalitet og egenskaper) 
• skade som skyldes forsømmelse, uhell eller feil bruk 
• alle endringer av bilen eller bildelene, inkludert, men ikke begrenset til motorjusteringer, som ikke er autorisert av produsenten av kjøretøyet 
• blanding av forskjellige typer drivstoff eller bruk av ikke-anbefalt drivstoff; dette gjelder alle motorer.

 

VIKTIG Volvos setetrekk i skinn har høy kvalitet og må vedlikeholdes med Volvo Genuine Leather Cleaner. Volvo Genuine Leather Care Kit bidrar til å holde skinnet mykt. Skader i setetrekket forårsaket av uoriginale skinnbehandlinger, dekkes ikke av garantien. Kontakt din Volvo-forhandler for mer informasjon om Leather Care Kit.

Drivstoff innblanding - Drivstoffnorm EN590

Gjelder nybilsgarantien på min bil ved bruk av diesel med 7% innblanding av biodiesel?

Service og Garantiboken som følger biler solgt frem til nytt direktiv trådte i kraft, inneholder informasjon om at Volvo kun godkjenner 5% innblanding av biodiesel.

Om din Instruksjonbok inneholder informasjon om at bilen kan benytte drivstoff etter norm EN590 vil nybilsgarantien bli opprettholdt ved bruk av 7% biodiesel godkjent etter EN590.