SMART BYKJØRING

EN NÆRMERE KIKK PÅ FREMTIDENS BYER

Såkalte smartbyer, som tar i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å gjøre hverdagen sikrere, enklere og mer praktisk, kommer til å revolusjonere kjøring i storbyer. Hvordan passer Volvoen din inn i en slik ny virkelighet?

Eksperter anslår at nesten 70 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i urbane områder innen 2050. For å holde tritt med denne enorme urbaniseringen må byene våre bli både større og smartere. Det haster med å finne effektive og langsiktige løsninger på morgendagens utfordringer, som lange bilkøer og forurensning. Samtidig er det viktigere enn noensinne å finne nye måter å utnytte energi og plassen rundt oss på.

Én sensor om gangen

Jobben med å løse morgendagens utfordringer ved bruk av teknologi, har allerede begynt – én sensor og én programvare om gangen. I dag kan smarte trafikklys overvåkes og fjernstyres av lokale myndigheter. Det sparer mye energi, ettersom lysene kan dimmes på visse tider av døgnet. Samtidig kan teknikere identifisere og utbedre feil raskt og enkelt. Snart har vi sensorer som er utviklet for å håndtere nær sagt hvilken som helst situasjon. Det kan være å lokalisere og håndtere store uønskede hendelser, for eksempel overvåke vannlekkasjer og deretter stenge av rørene automatisk, eller ganske enkelt varsle kommunen om når et søppelspann må tømmes. Det er bare et spørsmål om tid før vi har en smart løsning på disse utfordringene.
Hvordan passer bilene våre inn i dette nye, intelligente miljøet? Tidligere ble byer enten designet rundt bilene våre, eller bilene ble designet rundt byene. Etter hvert som vi beveger oss inn i smartbyenes tidsalder, får vi imidlertid mest mulig ut av bilene våre når vi spiller på lag med omgivelsene og samarbeider med menneskene rundt oss. Volvo Cars jobber i dag med å utvikle et bredt spekter av innovative løsninger som er basert på kommunikasjon, selvkjøringsteknologi og elektrifisering, med sikte på å forbedre trafikkflyten, redusere luftforurensningen og øke den generelle livskvaliteten til mennesker i fremtidens smartbyer.

Livsviktig informasjonsdeling

En rekke internetbaserte tjenester som kan ta i bruk Volvo Cloud og tilgjengelig informasjon om bilen din, er for tiden under utvikling. Disse tjenestene er spesielt utviklet for å fungere sammen med smartby-teknologier og kan brukes til å forbedre trafikkflyten gjennom optimering av trafikklys og fartsgrenser, samt komme med forslag til omkjøringsruter basert på trafikkoppdateringer i sanntid. Annen viktig informasjon kan også deles i sanntid, for eksempel varsler om dårlig vær, farlige kjøreforhold eller hensynsløs kjøring av andre bilister. Via internettilkoblingen kan bilene dessuten registrere og varsle andre bilister om glatte veipartier og dele denne informasjonen med veilysene, som i sin tur lyser opp disse farlige veipartiene med en annen farge for å varsle andre bilister om potensielle farer forut.
Det er ikke bare internettilkoblede biler som kan komme til å revolusjonere bykjøring i fremtiden. Selvkjørende biler vil også spille en viktig rolle. Volvo Cars samarbeider nå med Göteborg kommune om et nytt prosjekt der man utforsker hvordan selvkjørende biler kan gjøre byene våre bedre å bo i. Ifølge prosjektet «Self-parking vehicles – parking as an availability issue in sustainable urban development» vil selvkjørende biler kunne slippe deg av ved reisemålet ditt, for deretter å kjøre videre og parkere seg selv på et angitt område. Dette vil eliminere behovet for parkeringsplasser ved kontorbygninger, næringslivsområder og handlestrøk, noe som gjør at plassen kan utnyttes på en måte som gagner alle. Selvkjørende biler trenger mindre plass, reduserer forurensningen i travle sentrumsområder og bidrar til økt trafikksikkerhet – uten behov for store endringer i byens infrastruktur.
Smart mobilitet, smart teknologi, smart konstruksjon og smarte innbyggere. Dette er bare noen av kriteriene en by må oppfylle, før den offisielt kan anses å være en «smartby». Disse kriteriene kunne imidlertid like gjerne vært en beskrivelse av den nyeste Volvo-serien. Én ting kan du i hvert fall være sikker på: Etter hvert som teknologien blir mer avansert, og verdens byer blir smartere, er bilene våre mer enn kapable til å holde tritt med utviklingen. Noen ganger må vi faktisk vente på at verden skal ta oss igjen.

Hva vil fremtiden bringe?

Elektrifisering kommer også til å bidra til bedre urbane kjøreopplevelser. Høy ytelse, reduserte utslipp og mindre støy gjør elbiler ideelle for smart bykjøring. Overgangen til helelektriske biler er allerede i gang, og når et globalt standardisert ladesystem med mulighet for regelmessig og rask lading endelig kommer på plass, vil etterspørselen bare øke. Volvo Cars har jobbet med elbiler siden 70-tallet, og planlegger å lansere sin første helelektriske Volvo-modell i 2019.

ALLTID PÅ NETT

DU OG VOLVOEN DIN I PERFEKT SAMSPILL