Generelt om sikkerhetsbelter

En oppbremsing kan få store konsekvenser hvis ikke sikkerhetsbeltet er i bruk. Se derfor etter at alle passasjerene har på seg sikkerhetsbeltet under kjøring.
p3007 Säkerhet i kupé
Trekk hoftebeltet over hoftene ved å dra i skråbeltet oppover mot skulderen. Hoftebeltet skal sitte lavt (ikke over magen).

For at sikkerhetsbeltet skal gi best mulig beskyttelse er det viktig at det ligger godt inntil kroppen. Ikke fell seteryggen for lang bakover. Sikkerhetsbeltet er beregnet på å beskytte ved normal sittestilling.

Den som ikke tar på seg sikkerhetsbeltet, får en påminnelse ved lys- og lydsignal.

Tenk på dette

  • Ikke bruk klips eller annet som hindrer sikkerhetsbeltet fra å sitte ordentlig inntil.
  • Sikkerhetsbeltet må ikke være vridd.

 Advarsel

Sikkerhetsbeltet og kollisjonsputene virker sammen. Hvis sikkerhetsbeltet ikke brukes eller brukes på feil måte, kan dette påvirke virkningen av kollisjonsputa ved en kollisjon.

 Advarsel

Hvert sikkerhetsbelte er beregnet på bare én person.

 Advarsel

Prøv aldri å endre eller reparere sikkerhetsbeltet selv. Volvo anbefaler at du kontakter et autorisert Volvo-verksted.

Hvis sikkerhetsbeltet har vært utsatt for stor belastning, f. eks. i en kollisjon, skal hele sikkerhetsbeltet skiftes ut. En del av sikkerhetsbeltets beskyttende egenskaper kan ha gått tapt, selv om det ser ut til å være uskadd. Skift også ut sikkerhetsbeltet hvis det er slitt eller skadet. Det nye sikkerhetsbeltet skal være typegodkjent og beregnet for samme sted som det gamle.