Informasjon om forskrifter

Drivstoffmerking

Det finnes ulike varianter av drivstoff på markedet. De ulike drivstoffene er merket for at det skal være mulig å se hvilke av dem som egner seg til en bestemt bil. Merkingen brukes for eksempel på bensinstasjoner og på bilen din, og den kan være til hjelp for deg når du skal fylle drivstoff på bilen.

Typegodkjenning for radiodirektivet 2014/53/EU

Lenker til typegodkjenningen er oppgitt nedenfor.

Lisensavtale for Spotify

Volvo tilbyr et stort utvalg av tjenester, apper og programmer for å gjøre det mer praktisk, trivelig og trygt for deg å bruke Volvoen din. Flere av appene og programmene er produsert av tredjepartsselskaper og har programvare lisensiert av tredjepartsprodusenten.

Typegodkjenning for fjernnøkkelsystemet

Typegodkjenning for systemet for fjernbetjent sentrallås er oppgitt i tabellen.

Informasjon om stoffer på kandidatlisten (CL) ifølge REACH-forordningen, artikkel 33.1

I henhold til 33.1 i REACH-forordningen (forordning (EF) nr 1907/2006) skal yrkeskunder informeres om forekomsten av særlig farlige stoffer (SVHC) i produkter levert av Volvo Cars. Hensikten er å muliggjøre sikker håndtering av komponentene som inngår, for å beskytte mennesker og miljø. Volvo Cars støtter målsetningen med REACH-forordningen generelt, og spesielt artikkel 33, som samsvarer med vår forpliktelse til å fremme ansvarlig produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

Typegodkjenning for radarenhet

Typegodkjenning for bilens radarenheter er oppgitt i følgende tabell.

Typelister for Volvo barnesikringsutstyr

Typelistene inneholder informasjon om hvilke bilmodeller og steder i bilen de ulike variantene av barnesikringsutstyr er godkjent for.