Skip to content

På grunn av en global mangel på halvledere, kan noen valgfrie funksjoner være utilgjengelige. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon om hvilke bilmodeller det gjelder.

Mer informasjon om den globale mangelen på halvledere

En databrikke, også kalt en halvleder eller integrert krets, er en rekke elektroniske kretser trykt på et strømførende materiale, som oftest er det silisium. De danner de fysiske byggesteinene som brukes til å lage datamaskiner og kjøre programvare. En moderne bil har mer enn hundre komponenter som utgjør halvledere, og finnes i eksempelvis bilseter, bakspeil og chassis.

Etterspørselen etter halvledere er rekordhøyt på grunn av økt etterspørsel etter datautstyr og annen elektronikk i kombinasjon med handelsbarrierer og stor etterspørsel etter nye biler med mange elektroniske funksjoner. Dette har ført til en global mangel på halvledere som berører mange bransjer.

Bil- og elektronikkbransjen er rammet av den globale mangelen på halvledere, og det gjelder også oss. Vi har justert produksjonen midlertidig på de fleste av våre produksjonsanlegg for å tilpasse produksjonen etter forsyningssituasjonen. Formålet med disse midlertidige tiltakene er å stabilisere situasjonen og sikre at vi kan gjenoppta full produksjon så snart som mulig i samarbeid med våre leverandører.

Vi samarbeider tett med både leverandører og logistikkpartnere for å begrense mangelen og sikre forsyninger til alle våre fabrikker over hele verden.