Bærekraft

Sirkulær økonomi

Jordens naturressurser er begrenset. Derfor har vi forpliktet oss til å bli et sirkulært selskap innen 2040 – og maksimerer ressurseffektiviteten på tvers av kjøretøy, deler og materialer. Vi fokuserer på eliminering av avfall, bedre bruk av resirkulerte materialer, reproduksjon og gjenbruk av deler.

Nærbilde av bilsete med universalt svanemerke på materialet.
Mannen bak Volvo sin misjon for sirkulær økonomi

«Skal vi nå målene våre, må vi omfavne den sirkulære økonomien.»

Anders Kärrberg, leder for global bærekraft

Et sirkulært Volvo Cars?

Hvis vi skal bli sirkulære innen 2040, må vi handle nå. Det er positivt med en sirkulær retning, både for planeten og for virksomheten vår. Vi er allerede i gang, og vi har kartlagt hvordan vi innen 2025 kan spare 1 milliard SEK i kostnader og redusere utslipp med 2,5 millioner tonn via sirkulære tiltak. Og det er mye mer i vente. Se denne filmen for å se hva sirkulær betyr for fremtiden vår.

Design for sirkularitet

De fleste virksomheter (og personer) bidrar fortsatt til en lineær økonomi – du tar råmateriale, lager et produkt, bruker det og kaster det som avfall til slutt. En sirkulær økonomi gjør mest mulig ut av ressursene med produkter som skal vare, gjenbrukes og resirkuleres.

Helt fra starten ser vi for oss hele livsløpet til et kjøretøy og hvordan vi kan maksimere verdien innenfor det tidsrommet. Når det er gjort, kan demontering og resirkulering gi materialer av høy kvalitet og kvantitet.

Design av sirkulærøkonomi

Resirkulerte materialer

Et av målene for den sirkulære økonomien vår, er at en betydelig andel av resirkulerte og plantebaserte materialer skal finnes i bilene våre innen 2025.

Mål for 2025

25 %

Resirkulert eller plantebasert plast

40 %

Resirkulert aluminium

25 %

Resirkulert stål

Volvo sitt produksjonsanlegg

Mer reproduksjon

Sammenlignet med produksjonen av nye deler, bruker gjenbrukte deler omtrent 85 prosent mindre råmaterialer og 80 prosent mindre energi. Vi reproduserer per i dag 36 ulike deler, blant annet motorer, girkasser, turbokompressorer og clutcher. I 2021 sparte vi over 4000 tonn CO2 ved å reprodusere mer enn 37,000 deler.

Volvo sitt produksjonsanlegg

Mindre produksjonsavfall

I 2021 resirkulerte vi 96 prosent av vårt globale produksjonsavfall, som førte til at ytterligere CO2-utslipp ble unngått og verdifulle materialer ble holdt i omløp. Dette reduserte også behovet for andelen av nytt materiale.

Resirkulering

Vår største avfallsstrøm er metall fra bilproduksjon, som utgjorde 209 000 tonn i 2021 og er i sin helhet resirkulert

Resirkulering

Vår posisjon

Vi ønsker å bli et sirkulært selskap innen 2040 – dermed må vi overkomme noen utfordringer. Vi gjør forandringer i selskapet, verdikjeden og produksjonsprosessen. Vi satser på full åpenhet gjennom denne transformasjonen. Vi vil handle ansvarlig og fortsette dialogen med interessenter i og utenfor bransjen.

Les gjerne mer under for å finne ut mer om hva vi gjør. Du må også gjerne ta kontakt med oss dersom du har ekspertise du tror kan hjelpe oss på veien videre.

Rapport om standpunkt for sirkulær økonomi

Hvordan vi kan skape endring for bedre bruk av materialer og produktene.

Rapport om standpunkt for klimahandling

Hva vi står for i kampen mot global oppvarming.

Rapport om standpunkt for CO2-kompensasjon

Vår posissjon innenfor CO2-kompensasjon.