Bærekraft

Jordens naturressurser er begrenset. Så vi sikter mot å bli en sirkulær virksomhet innen 2040 – og minimere bruken av primærressurser. Vi fokuserer på eliminering av avfall og forurensing, bedre bruk av resirkulerte materialer, reproduksjon og gjenbruk av deler.

Mann arbeider under en bil som er heist opp.
Vanessa Butani, leder for bærekraft i Volvo Cars

«Skal vi nå målene våre, må vi omfavne den sirkulære økonomien.»

Vanessa Butani, leder for bærekraft

Et sirkulært Volvo Cars?

Hvis vi skal bli sirkulære innen 2040, må vi handle nå. Og å bli mer sirkulær er både bra for planeten og virksomheten vår og betyr å generere mer sirkulære inntekter for å støtte frikoblingen av inntekter og primærressursbruk. Vi har allerede begynt med å kartlegge hvordan vi innen 2025 kan spare kostnader på 1 milliard SEK gjennom sirkulære initiativer. Og det er mye mer i vente. Se denne filmen for å se hva sirkulær betyr for fremtiden vår.

Design for sirkularitet

De fleste virksomheter (og personer) bidrar fortsatt til en lineær økonomi – du tar råmateriale, lager et produkt, bruker det og kaster det som avfall til slutt. En sirkulær økonomi gjør mest mulig ut av ressursene med produkter som skal vare, gjenbrukes og resirkuleres.

Helt fra starten ser vi for oss hele livsløpet til et kjøretøy og hvordan vi kan maksimere verdien innenfor det tidsrommet. Når det er gjort, kan demontering og resirkulering gi materialer av høy kvalitet og kvantitet.

To kvinner og en mann sitter rundt et bord og diskuterer materialer som ligger der.

Sirkulær virksomhet

Grunnlaget for sirkularitetsambisjonene våre er å minimere primær ressursbruk, eliminere avfall og forurensning og generere mer sirkulære inntekter.

Ambisjoner for sirkulærøkonomi i 2030

99 %

av alt avfall enten gjenbrukt eller resirkulert

50 %

gjennomsnittlig reduksjon per bil i vannbruk i egen drift

35 %

resirkulert innhold i nye bilmodeller

Nærbilde av noen som holder en Volvo-del.

Mer reproduksjon

Sammenlignet med produksjonen av nye deler, bruker gjenbrukte deler omtrent 85 prosent mindre råmaterialer og 80 prosent mindre energi. Vi reproduserer per i dag ulike deler, blant annet motorer, girkasser, turbokompressorer og clutcher. I 2022 sparte vi over 4800 tonn CO2 ved å reprodusere mer enn 33,000 deler.

Kvinne i arbeidsdress bærer på en plastpose og snur hodet til høyre

Mindre produksjonsavfall

I 2022 resirkulerte vi 94 prosent av vårt globale produksjonsavfall, som førte til at ytterligere karbonutslipp ble unngått og verdifulle materialer ble holdt i omløp. Innen 2030 har vi som mål at minst 99 prosent av alt avfallet vårt enten skal gjenbrukes eller resirkuleres.

Resirkulering

Vår største avfallsstrøm er metall fra bilproduksjon, som utgjorde 188 000 tonn i 2022 og er i sin helhet resirkulert

Mange esker fulle av fett og olje på et avfallsdeponi.

Vår posisjon

Vi ønsker å bli et sirkulært selskap innen 2040 – dermed må vi overkomme noen utfordringer. Vi gjør forandringer i selskapet, verdikjeden og produksjonsprosessen. Vi satser på full åpenhet gjennom denne transformasjonen. Vi vil handle ansvarlig og fortsette dialogen med interessenter i og utenfor bransjen.

Les gjerne ressursene i vår ESG Policies & Position og lære mer om hva vi gjør. Du må også gjerne kommunisere med oss dersom du har ekspertise du tror kan hjelpe oss på veien videre.