Bærekraft

Etisk og forsvarlig drift

Vi vil bli en markedsleder innen etisk og ansvarlig drift. Det handler aller mest om å gjøre det riktige – når vi driver forretninger, hvordan vi opptrer som ansatte, hvordan vi behandler ansatte og forventningene vi stiller til våre samarbeidspartnere. Vi ønsker å få frem det gode og påvirke samfunnet positivt.

En person prater med en agent fra Volvo Cars

Vår satsing: fremme den sterke moralske kulturen internt i selskapet.

En ny global standard for medarbeidere

Vi vil være en bransjeledende rollemodell for en ny global standard for medarbeidere, likeverd og arbeideres rettigheter.

Ansvarlig innkjøp

Vi satser på åpenhet og sporbarhet i vår innkjøpsprosess.

Etisk lederskap

Ansvarlig drift er en grunnleggende del av selskapets kultur og forretningsvirksomhet.

Bærekraftig finansiering

Velg finansiering som påvirker miljøet og samfunnet vi deler på en positiv måte.

Globale mennesker.

En ny global standard for medarbeidere

Family Bond fra Volvo Cars – lik foreldrepermisjon for alle globalt.

Family Bond fra Volvo Cars er vår globale praksis for betalt foreldrepermisjon for alle kjønn. Med det gir vi alle våre ansatte, med minst ett års tjeneste i Volvo Cars, 24 ukers foreldrepermisjon med 80 prosent av grunnlønnen som standard.

Denne globale praksisen gjelder hvilken som helst av foreldrene og forskjellige familietyper, blant annet adoptivforeldre, fosterforeldre, surrogatforeldre og ikke-fødende foreldre i par av samme kjønn.

Et barn i en Volvo

Mangfold

Vi er globale, og det omfavner vi i arbeidsstyrken vår. Vi selger biler i mer enn 100 land, og vi er ekstra fornøyde med å få være en del av denne smeltedigelen av ulike ideer, opplevelser, bakgrunner og personligheter. Bransjen endrer seg, raskt. Vi er uredde i våre mål for drift og bærekraft. At vi er åpne for alle perspektiver – med mangfoldige og inkluderende avdelinger på plass for å ta bedre kvalitetsbeslutninger – er avgjørende for at vi lykkes videre.

Bestefar og barnebarn med en hvit Volvo XC40

50/50 kjønnsbalanse

Vi satser fullt på å utvikle en mangfoldig arbeidsstyrke og en inkluderende kultur med en ledelse som får frem det beste i sine medarbeidere. For å klare dette satser vi på kjønnsmangfold i hele selskapet – en del av ambisjonen om 50/50 – der målet er helt lik fordeling mellom menn og kvinner i ledende posisjoner.

Etisk innkjøp

Vi ønsker å bidra til mindre miljøpåvirkning, og vet at ansvaret strekker seg til en verden utenfor våre egne fire vegger. Vi må vurdere alt som har med hva, hvordan og fra hvor vi gjør våre innkjøp, og se på hvordan vi påvirker miljøet.

Vi jobber for en åpen og sporbar innkjøpsprosess. For eksempel inngår blokkjede som en del av satsingen på ansvarlig innkjøp av batterier.

Et batteri til opplading.

Etiske batterier

Vi satser fullt på ansvarlig innkjøp av batterier. Dermed er vi den første bilprodusenten som bruker blokkjede i hele leveringskjeden for kobolt, noe som gjør at vi holder oversikt over og sporer kobolten som brukes i batteriene.

Ansvarlig innkjøp av kobolt

Ansvarlig innkjøp av kobolt

Kobolt er en viktig del i produksjonen av elbilbatterier. I noen tilfeller fører utvinningen av kobolt til negativ innvirkning på menneskerettighetene. Vi benytter blokkjedeteknologi for økt åpenhet og bedre sporing i leveringskjeden. Det betyr at opplysninger ikke kan endres om hvor kobolten kommer fra, uten at det oppdages. Vi har kjørt igang flere andre prosesser for leverandørkontroll, blant annet gruveinspeksjoner og GPS-sporing, for å sikre ansvarlig innkjøp av kobolt til batteriene.

Hva er blokkjedeteknologi?

Etisk lederskap

I 2019 ble Volvo Cars anerkjent som World’s Most Ethical Company® av Ethisphere Institute for tredje år på rad. Ethisphere Institute er en global leder for å sette navn på stadig bedre standarder for etisk forretningspraksis. Volvo sin tidligere deltakelse i undersøkelsen fra Ethisphere Institute var et av flere interne tiltak for kontinuerlig forbedring.

Håkan Samuelsson

«Ansvarlig drift er en fundamental del av selskapets kultur og hvordan vi driver forretninger.»

Maria Hemberg, Head of Group Legal & Corporate Governance

Denne hederen var en gledelig anerkjennelse av selskapets omfattende samsvar- og etikkprogram, der målet er å sikre at medarbeidere og samarbeidspartnere handler etisk og ansvarlig. Volvo Cars satser på en etisk ledelseskultur.

Rapporteringskanal

Volvo sitt samsvars- og etikkprogram fremmer ansvarlig drift. Vi bruker det som veiledning for å forhindre og fange opp dårlig oppførsel og begrense juridisk og etisk risiko – spesielt innenfor korrupsjon, svekket tillit, datavern, handelstransaksjoner og eksportkontroll. Medarbeidere kan rapportere om mistanke på brudd av de etiske retningslinjene på Volvo sin konfidensielle og sikre telefonlinje, Tell Us.

Hvit Volvo XC40

Bærekraftig finansiering

Den økonomiske sektoren spiller en viktig rolle i at vi får fart på overgangen til lavutslippsøkonomi. Vi støtter det økende fokuset på bærekraftige investeringer i økonomisk sektor. Green Financing Framework justerer Volvo sin strategi for bærekraft med finansieringsmuligheter som påvirker miljøet og samfunnet vi deler på en positiv måte. Rammeverket er justert etter både ICMA Green Bond Principles (GBP) og LMA Green Loan Principles (GLP).

Vi tar fra overskuddet i strategiske prosjekter og bruker det på miljøvennlig transportering: Dette øker produksjonskapasiteten og batterimonteringen på elbiler; investeringer i Polestar for banebrytende elektrifisering; og for forskning og utvikling av helt utslippsfrie kjøretøy, nye elektriske drivverk og plattformteknologi.

Politisk innflytelse

Hos Volvo Cars har vi aktivt støttet utviklingen av politikken på tvers av en rekke temaer - inkludert retningslinjer som tar sikte på å akselerere overgangen til nullutslippskjøretøy. Vi støtter aktivt nyutvikling innenfor blant annet ladestasjoner, mer tilgjengelig fornybar energi, faste satser for lønn, standardisering av grensesnitt for lading, forskningsstøtte, tiltak og skattelegging, og også generelle ambisjonsnivåer.

Du må gjerne lese mer om hva vi bidrar med, og hvordan vi nærmer oss våre andre ansvarsområder, i seksjonen Dokumenter under.

Dokumenter

Hensyn til andre står i høysete, og våre strenge etiske retningslinjer sikrer at vi holder vår drift etisk og ansvarlig.

Våre regler – hvordan vi handler

Våre etiske retningslinjer veileder våre handlinger.

Etiske retningslinjer for forretningspartnere

Vi forventer at alle våre partnere deler våre verdier.

Skattepraksis

Detaljert beskrivelse av vår skattepraksis.

Innflytelse på offentlig praksis

Detaljer om Volvo Cars' bidrag til arbeidstakerorganisasjoner.

ISO-sertifikat

Sertifikat for ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015.

Rapport om standpunkt for ansvarlig innkjøp

Hvordan vi jobber for å sikre ansvarlig innkjøp.