Bærekraft

Vår bærekraftsstrategi er fullt integrert i vår bedriftsstrategi, og utfordres av regelmessige analyser, inkludert klimarelaterte risikoer og muligheter.

Vi har en styringsstruktur på plass for å overvåke fremdriften til vår bærekraftsstrategi, våre ambisjoner og initiativer.

Mann observerer mens en kvinne bruker en skjermpenn på et smartbrett

Hvordan vi er organisert

Vi har en bærekraftig styringsstruktur. Den er organisert etter anbefalingene fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Det betyr at vi utfører hyppige vurderinger av bærekraft på hvert ledelsesnivå, inkludert styret. Avdelingen for global bærekraft har ansvar for utvikling og framgang av bærekraftsplanen i hele selskapet.

Organisasjonen

Styret

Styret i Volvo Cars setter den strategiske kursen og godkjenner strategien, blant annet for bærekraft, og følger opp om framgang. Vår plan for klimahandling har risikoer og muligheter. Disse diskuteres på jevnlige styremøter.

Toppledelsen

Toppledelsen er ansvarlig for den overordnede styringen, gjennomføringen og implementeringen av bærekraftsstrategien og overvåker jevnlig fremgangen gjennom flere KPI-er. Klimahandlingsplanen, med dens risikoer og muligheter, gjennomgås kvartalsvis.

Global bærekraft-teamet (GBT)

GST har det sentrale ansvaret for den daglige styringen og koordineringen av bærekraft. De utvikler og foredler bærekraftsstrategien, leder og støtter de strategiske initiativene, og følger opp fremdriften til KPI-ene våre. De samler også inn forretningsinformasjon om bærekraftspørsmål. Lederen for GST rapporterer direkte til vår administrerende direktør.

Grønn finanskomité (GFK)

GFK gjennomgår og validerer utvalget av de kvalifiserte grønne prosjektene og gjennomgår EUs rapport om taksonomi.

Type virksomhet

Funksjonelle ledergrupper er ansvarlige for å sikre at bærekraft blir en integrert del av alles daglige arbeid. De representerer GSTs medlemmer og kan bli bedt om å sikre ressurser og finansiering til bærekraftige tiltak.

ESG-rapportering

Vi mener det er viktig at en ekstern tredjepart validerer at måten vi handler på er bærekraftig. Det er viktig for å oppnå troverdighet. Det er en forsikring til våre folk og eksterne interessenter om at vår bærekraftsstrategi og ambisjonene våre støtter globale mål, som FNs mål for bærekraftig utvikling og Parisavtalen.

S&P: Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

S&P: Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

Volvo Cars fikk i 2021 bronse for første gang på Corporate Sustainability Assessment (CSA) fra kredittvurderingsbyrået S&P Global, kjent for sine høyst strenger vurderinger av rater for bærekraft. Dette plasserte Volvo Cars blant de 10 % best presterende bilselskapene for miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer (fra ca. 7500 vurdert).

CDP: I teten for klimahandling og fremst når det gjelder deltakelse fra leverandør

CDP: I teten for klimahandling og fremst når det gjelder deltakelse fra leverandør

Vi er ett av bare 200 selskaper som fikk en plass på CDPs Climate Change A List (fra 13 000 innsendte), og fikk topp rangering. Med grunnlag i Volvo Cars' resultat på CDP, ble vi også anerkjent som Supplier Engagement Leader for klimahandling innad i forsyningskjeden (beste 8 % i deltakelse fra leverandør).

EcoVadis: Platinum

EcoVadis: Platinum

For fjerde år på rad har Volvo Cars fått høyeste vurdering for bærekraftstiltak fra EcoVadis, en ledende leverandør for vurderinger av bærekraft i selskaper for globale forsyningskjeder. Volvo Cars status som platina gjør at vi havner i øverste 1 prosent av 75 000 vurderte selskaper.

S&P: Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

Volvo Cars fikk i 2021 bronse for første gang på Corporate Sustainability Assessment (CSA) fra kredittvurderingsbyrået S&P Global, kjent for sine høyst strenger vurderinger av rater for bærekraft. Dette plasserte Volvo Cars blant de 10 % best presterende bilselskapene for miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer (fra ca. 7500 vurdert).

Logo av S&P Global.

CDP: I teten for klimahandling og fremst når det gjelder deltakelse fra leverandør

Vi er ett av bare 200 selskaper som fikk en plass på CDPs Climate Change A List (fra 13 000 innsendte), og fikk topp rangering. Med grunnlag i Volvo Cars' resultat på CDP, ble vi også anerkjent som Supplier Engagement Leader for klimahandling innad i forsyningskjeden (beste 8 % i deltakelse fra leverandør).

CDPs logo av A-liste 2021 til handling for åpen innsikt.

EcoVadis: Platinum

For fjerde år på rad har Volvo Cars fått høyeste vurdering for bærekraftstiltak fra EcoVadis, en ledende leverandør for vurderinger av bærekraft i selskaper for globale forsyningskjeder. Volvo Cars status som platina gjør at vi havner i øverste 1 prosent av 75 000 vurderte selskaper.

Ecovadis' logo i platinum av topp en prosent.

Samarbeidspartnerne våre

Vi er opptatt av å redusere innvirkningen vi har på jordkloden, og vi vet at dette krever en global satsing. Samarbeid med selskaper, myndighetsorganisasjoner og ikke-statlige organisasjoner er viktig for å skape endring og resultater i bransjen. Noen eksempler:

Cdp

Volvo Cars deltar i CDP-programmet for forsyningskjeder og innhenter data via klimaspørreskjemaet for de største strategiske leverandørene våre, basert på utslippsintensive produkter. Vi følger også CDPs vurderinger for klima og vann.

Cdp

Initiativ for ansvarlige mineraler

For å støtte kontinuerlige forbedringer av arbeids- og levekår i samfunn som domineres av håndverksarbeid og små gruveselskaper, samarbeider Volvo Cars med Better Mining – et forsikrings- og påvirkningsprogram som ledes av RCS Global Group i Den demokratiske republikken Kongo og Rwanda.

Initiativ for ansvarlige mineraler

Forening for ansvarlig forretningsdrift

Volvo Cars er medlem av verdens største koalisjon viet til å fremme selskapers sosiale ansvar gjennom globale forsyningskjeder.

Forening for ansvarlig forretningsdrift

Fremming av bærekraft

Volvo Cars er et av de opprinnelige medlemmene av Drive Sustainability – et nettverk av selskaper som jobber spesifikt med å forbedre alle aspekter av sosial og miljømessig bærekraft i bilindustrien.

Fremming av bærekraft

Ellen Macarthur Foundation

Volvo Cars er medlem av Ellen Macarthur Foundation – et ledende globalt nettverk av selskaper, innovatører, universiteter og tankeledere - for å finne inspirasjon til tilnærmingsmåten vår med sirkulær økonomi. Vi bruker også verktøyet EMF Circulytics.

Ellen Macarthur Foundation

United Nations Global Compact

Volvo Cars har vært et stolt opprinnelig medlem av United Nations Global Compact siden 2000, og vi følger de ti prinsippene. Du finner fremdriftsrapporten vår på UNGC-nettstedet.

United Nations Global Compact

Klimarelaterte risikoer og scenarier for global oppvarming

Fra et verdensøkonomisk synspunkt er klimaendringer en av de største risikoene, både når det gjelder innvirkning og sannsynlighet. De påvirker selskapet og bransjen vår på mange måter.

Vi analyserer ulike scenarier for global oppvarming i samsvar med TCFD-anbefalingene, for å verifisere at strategien vår holder vann. Vi brukte IEAs Stated Policies Scenario (4DS) og Sustainability Development Scenario (<2DS) for å analysere overgangsrisikoer og IPCCs 8.5-scenario til å analysere fysiske risikoer. Gjennom analyse av innvirkning og sannsynlighet i disse ulike scenariene identifiserte vi risikoer som påvirker selskapet vårt, men også muligheter de gir oss.

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Vi støtter TCFD, og vi har siden årsrapporten for 2020 rapportert i henhold til TCFDs elleve anbefalte punkter de mener bør deles.