Bærekraft

Vår bærekraftsstrategi er fullt integrert i vår bedriftsstrategi, og utfordres av regelmessige analyser, inkludert klimarelaterte risikoer og muligheter.

Vi har en styringsstruktur på plass for å overvåke fremdriften til vår bærekraftsstrategi, våre ambisjoner og initiativer.

Mann observerer mens en kvinne bruker en skjermpenn på et smartbrett

Hvordan vi er organisert

Vi har en bærekraftige styringsstruktur. Den er organisert etter anbefalingene fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Det betyr at vi utfører hyppige vurderinger av bærekraft på hvert ledelsesnivå, inkludert styret. Avdelingen for global bærekraft har ansvar for utvikling og framgang av bærekraftsplanen i hele selskapet.

Organisasjonen

Styret i Volvo Cars setter den strategiske kursen og godkjenner strategien, blant annet for bærekraft, og følger opp om framgang. Vår plan for klimahandling har risikoer og muligheter. Disse diskuteres på jevnlige styremøter.

Toppledelsen er ansvarlig for den overordnede styringen, gjennomføringen og implementeringen av bærekraftsstrategien og overvåker jevnlig fremgangen gjennom flere KPI-er. Klimahandlingsplanen, med dens risikoer og muligheter, gjennomgås kvartalsvis.

GBT er sentralt ansvarlig for den daglige styringen og koordineringen av bærekraft. Det utvikler og foredler bærekraftsstrategien, leder og støtter de strategiske initiativene, og følger opp fremdriften til KPI-ene våre. Det samler også inn forretningsinformasjon om bærekraftspørsmål.

GFK gjennomgår og validerer utvalget av de kvalifiserte grønne prosjektene (for mer informasjon, se rapporten om grønn finansiering på side 189 i Volvo Cars' årsrapport) og gjennomgår EUs rapport om taksonomi (see EU Taxonomy Report på side 184 i årsrapporten)

Funksjonelle ledergrupper er ansvarlige for å sikre at bærekraft blir en integrert del av alles daglige arbeid. De representerer GSTs medlemmer og kan bli bedt om å sikre ressurser og finansiering til bærekraftige tiltak.

ESG-rapportering

Vi mener det er viktig at en ekstern tredjepart validerer at måten vi handler på er bærekraftig. Det er viktig for å oppnå troverdighet. Det er en forsikring til våre folk og eksterne interessenter om at vår bærekraftsstrategi og ambisjonene våre støtter globale mål, som FNs mål for bærekraftig utvikling og Parisavtalen.

S&P: Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

S&P: Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

Volvo Cars fikk bronse for første gang under Corporate Sustainability Assessment (CSA) I 2021, via S&P som er kjent for sine strenge bærekraftsvurderinger. Dette plasserer Volvo Cars blant de 10% best presterende bilselskapene innen miljø, sosial og selskapsstyring (av ca 7500 vurderte)

CDP: I teten for klimahandling og fremst når det gjelder deltakelse fra leverandør

Vi er ett av bare 200 selskaper som fikk en plass på CDPs Climate Change A List (fra 13 000 innsendte), og fikk topp rangering. Med grunnlag i Volvo Cars' resultat på CDP, ble vi også anerkjent som Supplier Engagement Leader for klimahandling innad i forsyningskjeden (beste 8 % i deltakelse fra leverandør).

EcoVadis: Platinum

For fjerde år på rad har Volvo Cars fått høyeste vurdering for bærekraftstiltak fra EcoVadis, en ledende leverandør for vurderinger av bærekraft i selskaper for globale forsyningskjeder. Volvo Cars status som platina gjør at vi havner i øverste 1 prosent av 75 000 vurderte selskaper.

S&P: Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

Volvo Cars fikk bronse for første gang under Corporate Sustainability Assessment (CSA) I 2021, via S&P som er kjent for sine strenge bærekraftsvurderinger. Dette plasserer Volvo Cars blant de 10% best presterende bilselskapene innen miljø, sosial og selskapsstyring (av ca 7500 vurderte)

Logo av S&P Global.

CDP: I teten for klimahandling og fremst når det gjelder deltakelse fra leverandør

Vi er ett av bare 200 selskaper som fikk en plass på CDPs Climate Change A List (fra 13 000 innsendte), og fikk topp rangering. Med grunnlag i Volvo Cars' resultat på CDP, ble vi også anerkjent som Supplier Engagement Leader for klimahandling innad i forsyningskjeden (beste 8 % i deltakelse fra leverandør).

CDPs logo av A-liste 2021 til handling for åpen innsikt.

EcoVadis: Platinum

For fjerde år på rad har Volvo Cars fått høyeste vurdering for bærekraftstiltak fra EcoVadis, en ledende leverandør for vurderinger av bærekraft i selskaper for globale forsyningskjeder. Volvo Cars status som platina gjør at vi havner i øverste 1 prosent av 75 000 vurderte selskaper.

Ecovadis' logo i platinum av topp en prosent.

Klimarelaterte risikoer og scenarier for global oppvarming

Fra et verdensøkonomisk synspunkt er klimaendringer en av de største risikoene, både når det gjelder innvirkning og sannsynlighet. De påvirker selskapet og bransjen vår på mange måter.

Vi analyserer ulike scenarier for global oppvarming i samsvar med TCFD-anbefalingene, for å verifisere at strategien vår holder vann. Vi brukte IEAs Stated Policies Scenario (4DS) og Sustainability Development Scenario (<2DS) for å analysere overgangsrisikoer og IPCCs 8.5-scenario til å analysere fysiske risikoer. Gjennom analyse av innvirkning og sannsynlighet i disse ulike scenariene identifiserte vi risikoer som påvirker selskapet vårt, men også muligheter de gir oss.

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Vi støtter TCFD, og vi har siden årsrapporten for 2020 rapportert i henhold til TCFDs elleve anbefalte punkter de mener bør deles.