Lang tradisjon for bærekraft

Bærekraft er grunnleggende for forretningsdriften i Volvo Cars, og vi har alltid ønsket å gå foran som et godt eksempel. Miljøengasjementet vårt strekker seg tilbake til 1940-tallet og er i dag sterkere enn noen gang.

Volvo PV 51 med åpent panser og en mann som står ved siden av.

1945 – reproduserte reservedeler

Allerede i 1945 bestemte vi oss for å begynne å gjenvinne girkasser i den lille svenske byen Köping. I dag tilbyr Volvo Cars Exchange System et av de mest omfattende utvalgene av reproduserte reservedeler i bilindustrien.

Pehr G. Gyllenhammar, konsernsjef i Volvo Cars fra 1971 til 1983.

1972 – vår første miljøerklæring

Vi formulerte vår første miljøerklæring på FNs første miljøkonferanse i Stockholm. Pehr G. Gyllenhammar var konsernsjef på den tiden, og han erkjente at produktene våre hadde negativ innvirkning på miljøet og sa at vi var fast bestemt på å gjøre noe med det.

Mannen bak Volvos Lambda-sensorsystem viser frem oppfinnelsen.

1976 – lansering av Lambda-sensoren®

Lanseringen av treveiskatalysatoren med Lambda-sensoren var et miljømessig gjennombrudd og reduserte skadelige utslipp med opptil 90 prosent. Det var en av de viktigste oppfinnelsene for å begrense eksosutslipp, og den er fortsatt en integrert del av alle moderne bensindrevne biler.

Jordkloden sett fra verdensrommet.

1991 – verdens første bil uten KFK

Tidligere ble ofte ozonnedbrytende klorfluorkarboner (KFK) brukt i bilens klimaanlegg. Som svar på dette miljøproblemet lanserte vi verdens første bil uten KFK, og to år senere fjernet vi disse skadelige molekylene fra hele produktserien.

En gul gaffeltruck flytter paller med bildeler.

1996 – miljøkrav til leverandører

Leverandørene våre har alltid vært en viktig del av overgangen til bærekraftig drift. I 1996 begynte vi derfor å stille miljøkrav til leverandørene, og vi begrenset enkelte kjemikalier i alle produktene våre på frivillig basis.

En Volvo SUV kjører på en bro over en innsjø.

2008 – europeisk produksjon drevet av fornybar elektrisitet

For å redusere miljøpåvirkningen fra produksjonen, valgte vi å bruke utelukkende vannkraft i produksjonsanleggene våre i Europa.

En Volvo V60 ladbar hybrid på diesel med ladekabelen tilkoblet.

2012 – verdens første ladbare hybrid på diesel

Volvo V60 var verdens første ladbare hybrid på diesel som kunne kjøres på bare dieselkraft, som diesel-elektrisk hybrid eller som elbil. Den gangen var dette noe ingen andre produsenter kunne tilby, noe som gjorde denne modellen til et attraktivt alternativ med lavt drivstofforbruk og lang rekkevidde.

Samlebåndet for motorer hos Volvo Cars i Skövde i Sverige.

2018 – klimanøytral motorfabrikk i Sverige

Fabrikken i den svenske byen Skövde, var det første anlegget i vårt globale produksjonsnettverk som ble klimanøytralt. Dette markerte et viktig steg på veien mot bedriftsmålet om klimanøytral produksjon innen 2025. Samtidig ble Skövde en av få klimanøytrale bilfabrikker i Europa.

Den helelektriske SUV-en Volvo XC40 Recharge koblet til en ladeboks ved en lysstolpe.

2019 – vår første helelektriske SUV

Da elbilen Volvo XC40 Recharge ble lansert, var det ikke bare vår første helelektriske SUV, men også én av de tryggeste bilene på veien. Den kunne kjøre over 400 kilometer* på én lading og kunne lades til 80 prosent av batterikapasiteten på så lite som 40 minutter**.

Mange solcellepaneler foran en fabrikkbygning.

2019 – klimanøytral produksjon innen 2040

Vi kunngjorde målet om klimanøytral produksjon i hele verdikjeden innen 2040, i tråd med Parisavtalen. I mellomtiden tar vi sikte på å redusere karbonutslippene per kjøretøy med 40 prosent mellom 2018 og 2025, og vi jobber med å redusere eksosutslipp samt utslipp fra virksomheten og forsyningskjeden.

Hele modellserien til Volvo Cars med XC90, XC60, XC40, V90, S90, V60, V90 og XC40.

2019 – alle modeller tilgjengelige som hybrider

Dette året tok vi neste steg mot å elektrifisere hele modellutvalget vårt. Vi lovde at alle nye biler som ble lansert fra og med 2019, skulle være helt eller delvis batteridrevet. Dette gjør oss til den første store produsenten av premium biler som tilbyr en ladbar hybrid drivlinje i alle modellene våre.

* Rekkevidde gjelder i henhold til kjøresyklus fra WLTP og EPA, og reell rekkevidde vil kunne variere. Tallene er basert på foreløpige mål. Volvo venter på endelig sertifisering av bilen.

**DC hurtiglading gir opptil 150 kW under optimale ladeforhold. Hvor lang tid det tar å lade avhenger av faktorer som utetemperatur, batteriets temperatur, ladeutstyr og tilstanden til batteriet og bilen.

Tiår med sikkerhetsinnovasjoner

Helt siden starten i 1927, har vi designet biler som setter mennesket i først. Se de viktigste sikkerhetsinnovasjonene gjennom årene.