Sikkerhetens psykologi

Med V60 tar Volvo et nytt stort skritt mot fremtidens biler. Vi tar en prat med Malin Ekholm fra Volvo Cars sikkerhetssenter for å finne ut mer om Volvos helhetlige tilnærming til sikkerhet.

TEKST: IAN DICKSON

Det hadde vært fantastisk hvis du føler deg så trygg i en Volvo at du slipper å tenke på sikkerheten i det hele tatt, sier Malin Ekholm. Dette kan virke som en merkelig ting for Malin å si, sett i lys av at hun er Vice President ved Volvo Cars sikkerhetssenter. Siden hun jobber i en avdeling med stor innflytelse i selskapet, mener hun imidlertid at sikkerhet er mye mer enn bare teknologi. I stedet, sier hun, handler det om en følelse – en sinnstilstand.

– Ta for eksempel setene våre. Ergonomiteamet vårt begynner med å spørre hvordan vi kan lage det mest komfortable setet som overhodet er mulig, forklarer Malin. – For når du sitter komfortabelt, blir det lettere å bruke sikkerhetsbeltet ditt. Det er her sikkerhetstenkningen starter – med å forstå hvilke behov du har, og så utforme sikkerhetsteknologien rundt det.

Hun mener at det er sikkerhet i å få folk til å føle at de har kontrollen i bilen sin, og at de har det komfortabelt der. – Sikkerhet gir selvtillit, og når du er selvsikker, er du bedre i stand til å samhandle med bilen. Når vi så plusser på med bekvemmelighet, har du en bil som fungerer for deg.

Som et eksempel snakker Malin om å forberede seg på en kjøretur allerede før du setter deg i bilen. Med Volvo On Call-appen kan du sende kalenderen din til Volvoens navigasjonssystem. Det betyr at bilen vil vite hvor den skal, og hvor lang tid det vil ta å komme seg dit, allerede før du setter deg bak rattet. Og skulle du være så uheldig at du kommer ut for en ulykke, vil Volvo On Call også hjelpe deg ved å varsle nødtjenestene. – Det handler om å fjerne stress og mas fra den daglige bilbruken, ved å levere den følelsen av kontroll, selvtillit og støtte som Volvos kunder ønsker seg, sier hun.

Sikkerhetstenkningen merkes i ethvert aspekt ved bilen – hvordan den er designet, hvor forutsigbar den føles når du kjører, og til og med i måten du får tilgang til og spiller av musikken din på. – Bilen bør støtte føreren og gjøre det lettere å konsentrere seg om kjøringen, sier Malin. Det er derfor sikkerhetsteamet samarbeider så tett med andre team i Volvo Cars. Ta for eksempel kjøredynamikk – når du føler at du har kontroll, er du mer avslappet. Og når du er mer avslappet, er oppmerksomheten mer skjerpet.

Malin Ekholm standing in a factory
Crash test dummies in Volvo driving seats

– All forskningen vi utfører, gjør det lettere for oss å designe sikkerhet og brukervennlighet med mennesker i sentrum.

MALIN EKHOLM

Vice President ved Volvo Cars sikkerhetssenter

Så hva er hemmeligheten bak Volvos arbeid? Forskning og data – i mengder – og en dyp forståelse av hvordan folk bruker Volvoene sine. Det hele starter med å samle inn data fra den virkelige verden, forteller Malin. Siden 1970 har et team i Volvo Cars sikkerhetssenter ved hovedkontoret i Göteborg forsket på ulykker. De er i beredskap hele døgnet, syv dager i uken, for å rykke ut til enhver ulykke nærmere enn én times kjøring unna, der en Volvo har vært innblandet. De foretar grundige undersøkelser på ulykkesstedet, registrerer hendelsesforløpet, veiforholdene, trafikksituasjonen, tidspunktet på døgnet og eventuelle skader som måtte ha inntruffet. Det betyr at Volvo kan danne seg et svært detaljert bilde av virkelige ulykker, for så å bruke disse lærdommene under utviklingen av nye bilmodeller. – All forskningen vi utfører, gjør det lettere for oss å designe sikkerhet og brukervennlighet med mennesker i sentrum, sier Malin.

Selvfølgelig ser Volvo også på det globale bildet, studerer statistikker fra hele verden og samarbeider med myndigheter. – Vi trenger å forstå det globale bildet. Og når vi finner en global situasjon vi trenger å vurdere, kan vi gå i gang med det mer detaljerte forskningsarbeidet vårt, tilføyer Malin. Det er denne tilnærmingen – å studere biomekanikken og sider ved menneskers adferd, spørre hva som setter mennesker i fare, hvilke typer ulykker de kommer ut for – som er grunnlaget for Volvos uopphørlige innovasjonsarbeid innen området sikkerhet. Og med det banebrytende Prosjekt E.V.A.-initiativet vil Volvo nå dele sikkerhetskunnskapen sin med alle. Kunnskap som vil bidra til tryggere veier for alle.

Sikkerhet i den nye V60

Malin Ekholm fremhever tre viktige sikkerhetsinnovasjoner i V60.

City Safety
City Safety registrerer andre kjøretøy, fotgjengere, syklister og store dyr foran deg – også i mørke. Systemet varsler om eventuelle farer og bremser automatisk ned for å unngå eller begrense skade ved en kollisjon dersom du ikke reagerer på varselet. Det kan også hjelpe deg å svinge utenom hindringer i veien og unngå møtende biler. Videre finnes det en ny City Safety-funksjon i V60 som kalles Oncoming Mitigation by Braking. Volvo er først ute i verden med denne nyvinningen, som bidrar til å redusere sammenstøtet ved uunngåelige kollisjoner ved å bremse automatisk hvis en annen bil kommer over i feil kjørebane og har kurs rett mot bilen din.

Run-off Road Mitigation
Run-off Road Mitigation bidrar til sikkerheten ved å holde bilen på veien. Denne innovasjonen registrerer om du er i ferd med å kjøre av veien, og bruker myke styreimpulser og om nødvendig bremsestøtte for å styre bilen tilbake i kjørebanen.

Cross Traffic Alert med automatisk brems
Dette systemet hjelper deg å unngå påkjørsel når du skal rygge ut fra en parkeringsplass. Det varsler deg om kjøretøy, fotgjengere og syklister som nærmer seg fra begge sider, og vil også bremse for deg hvis det registrerer at en kollisjon er nært forestående.