DESIGN

XC90 presenterer ... bærekraftig design

Brandon Clifford er daglig leder for arkitektstudioet Matter Design og gir forelesninger på MIT School of Architecture. Som en del av serien vår om bærekraftig innovasjon besøker vi ham i Boston i en XC90 for å høre hva han mener fremtidens arkitekter kan lære av fortidens byggmestere.


TEKST: IAN DICKSON | FOTO: ANDREW SHAYLOR

The Cannibal's Cookbook: steinalderteknikker for moderne arkitektur

Arbeidet deres legger mye vekt på fortiden – hvorfor det?

– Forskningen jeg jobber med på MIT (Massachusetts Institute of Technology), henter kunnskap fra fortiden med et mål om å forandre fremtiden. Vi ser for eksempel på tankegangen til dem som levde i steinalderen, for å finne ut om det finnes en smartere måte å bygge på som vi har glemt. Jeg tror at fremtidens arkitektur kommer til å ha mange likhetstrekk med fortidens. Dagens ideer rundt bærekraft lider under tankegangen av at vi må gjøre ting lettere, tynnere og følgelig mer midlertidige, men historien forteller oss at bærekraftig tankegang også kan være «tung».

Hvordan kommer dette til uttrykk i hverdagens design?

– I dag gjenbruker vi ikke byggematerialene våre. Rundt 99 prosent av et rivningsområde består av enten betong, stein eller murstein, og fremdeles har vi ikke noen måte å gjenbruke dette på i nye byggeprosjekter. I stedet kjører vi det til deponier. For hver avfallspose du kaster hver måned, bidrar byggeindustrien med to eller flere på dine vegne. Hvis vi ser bakover i tid, har alle sivilisasjoner funnet en måte å gjenbruke byggematerialene sine på. Peterskirken i Roma ble for eksempel bygget av rester fra Colosseum.

Du har nylig skrevet en bok om arkitektur kalt «The Cannibal's Cookbook». Kan du fortelle litt om den?

– Vel, Roma er kun ett eksempel der man har gjenbrukt byggavfall for å støtte opp under den kontinuerlige utviklingen som alle byer gjennomgår. Forskningsgruppen vår har sett på slike eksempler fra fortiden hvor man har hatt intelligente metoder å gjøre dette på. Vi har hentet ut disse oppskriftene, samlet dem i denne «kokeboken» og presentert dem til omverdenen med budskapet «Slik gjenbruker du byggavfallet ditt».

Hvordan fungerer det i praksis?

– Vi har også demonstrert dette ved å benytte denne metoden i et av våre egne byggeprosjekter. Vi brukte stein- og betongavfall som ellers ville havnet på deponier. Vi skannet materialene digitalt, benyttet algoritmene som bokstavelig talt ble hentet fra steinkonstruksjon fra inkariket, og skapte et nytt bygg basert på den kunnskapen. Det er en alternativ og gammeldags tankegang, men jeg mener den også er bærekraftig og smart. Det er fremtidens bygningskunst, men den er likevel identisk med fortidens.

Hvordan tror du arkitektrollen vil utvikle seg?

– Det fantes ikke arkitekter på byggeplasser i middelalderen. I stedet hadde man byggmestere. Dagens arkitekter har kontroll på hva som er den byggtekniske intensjonen med et bygg. De lager tegninger som viser entreprenøren hvordan de ønsker at bygningen skal se ut, men har ingen styring på hvordan selve byggingen foregår. Det tar byggherren seg av. Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Det finnes flere eksempler fra fortiden hvor disse to partene var én og samme person. Og man får spesielt vakre byggverk når tenkeren og byggeren er samme person.

– Ta for eksempel gotiske katedraler. Steinhuggerne som bygde disse, hadde en viss selvstendighet i utøvelsen av håndverket sitt. Hver enkelt søyle er unik, siden de er bygget av ulike håndverkere. Noe av det som pågår akkurat nå innen dagens digitale produksjon, er at dette forholdet mellom hvordan ting designes og hvordan de bygges, er i ferd med å bli snudd på hodet. Det er spennende å være arkitekt nå. I Matter Design ser vi til fortiden for å bidra til å skape en smartere fremtid.

Nye Volvo XC90 – nå tilgjengelig med dekorpaneler i Dark Driftwood, Iron Ore og Black Walnut. Dette er vår tilnærming til moderne og bærekraftig skandinavisk eksklusivitet.