Återvinn din Volvo

En vacker dag ska bilen skrotas

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar att ta hand om bilen på ett miljöriktigt sätt den dag den tjänat ut.

Grå Volvo V90 i naturmiljö

Bilåtervinning

Sedan den 1 juni 2007 har Volvoägare kunnat lämna in sin bil för återvinning via det rikstäckande återvinningsnätet Bilretur, partner till Volvo. En förutsättningför att lämna in bilen avgiftsfritt är att den fortfarande är komplett. För närmaste mottagningsställe, se Bilreturs hemsida.

Återvinningssystem

Det är viktigt att bilen lämnas in hos en auktoriserad bildemonterare, så att den tas hand om på rätt sätt. Återvinningssystemen befinner sig i ständig utveckling. Vissa reservdelar är lämpade att ta i retur från marknaden för att återanvändas och genom fabriksrenovering får dessa ett nytt liv. Läs mer om producentansvaret på Mobility Swedens hemsida.