Volvo garantier

Nybilsgaranti

När du köper en ny Volvo ingår alltid minst två års nybilsgaranti. Garantin gäller från och med leveransdagen och omfattar både bilen och den utrustning som framgår av köpeavtalet. För helt elektriska bilar gäller nybilsgaranti i 3 år eller 100 000 km beroende på vad som inträffar först. Din säljare svarar för eventuella fabrikationsfel som uppkommer inom garantitiden.

Personvagnsgaranti

Om bilen blir skadad genom en yttre olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse av tredje part inom tre år (från första registreringsdagen) tar garantin hand om reparationskostnaderna med avdrag för självrisk (gäller enbart svensksålda bilar).

Rostskyddsgaranti

Garantin omfattar delar av kaross och bärande chassikomponenter som utsatts för genomrostning inom tolv år från leveransdagen.

Servicegaranti

Vi garanterar alltid att din service utförs fackmässigt. Om något fel skulle uppstå på det som åtgärdats enligt serviceprotokollet inom tolv månader eller till nästa rekommenderade servicetillfälle så tar vi hand om det helt kostnadsfritt, med fri lånebil under tiden (max 5 mils körning.)

Reservdelsgaranti

Hos oss ingår garanti på reservdelar i 1 år från inköpsdatum. Garantin gäller för “icke fabriksmonterade” Volvo Originaldelar.

Tillbehörsgaranti

Om du köper och monterar Volvo Original Tillbehör hos din Volvohandlare inom 1 månad eller 1500 km från ditt nybilsköp (beroende på vad som inträffar först) omfattas de av nybilsgarantin. Skulle tillbehören levereras och monteras vid ett senare tillfälle gäller istället ett års garanti.

Batterigaranti

Hos oss ingår garanti på högvoltsbatterier i 8 år eller 160 000 km beroende på vad som inträffar först.

Livslång personlig garanti på Volvo Originaldelar

Det spelar ingen roll hur många mil du har kört din Volvo. Så länge du äger bilen erbjuder vi livslång personlig garanti på Volvo Originaldelar som du har köpt och monterat hos en auktoriserad Volvoverkstad. Det innebär att din personliga servicetekniker reparerar eller byter ut delar med material- eller tillverkningsfel helt kostnadsfritt. Garantin omfattar inte slitagedelar, förbrukningsprodukter eller tillbehör.

Volvo Assistans - förlängning vid service

Du står aldrig ensam om du skulle råka ut för driftsstopp eller missöden som punktering, strömlöst batteri eller bränslebrist. Volvo Assistans ger dig hjälp vid vägkanten och gäller i tre år räknat från första registreringsdagen (endast svenskregistrerade bilar). När du servar din bil hos en auktoriserad Volvoverkstad ingår förlängning av Volvo Assistans med ett år i taget fram till dess att bilen är 10 år. Lokala prisavvikelser kan förekomma då Volvo Assistans är ett tillägg i Volvo Originalservice.

För detaljerad information om garantier, se Service- och Garantiboken i din bil.