Volvo garantier

Volvo Assistans - förlängning vid service

Du står aldrig ensam om du skulle råka ut för driftsstopp eller missöden som punktering, strömlöst batteri eller bränslebrist. Volvo Assistans ger dig hjälp vid vägkanten och gäller i tre år räknat från första registreringsdagen (endast svenskregistrerade bilar). När du servar din bil hos en auktoriserad Volvoverkstad ingår förlängning av Volvo Assistans med ett år i taget fram till dess att bilen är 10 år*.

*Lokala prisavvikelser kan förekomma då Volvo Assistans är ett tillägg i Volvo Originalservice.

Två års nybilsgaranti

Nybilsgaranti gäller för bil och utrustning som omfattas av ditt köpeavtal, säljaren svarar för eventuella fel som uppkommer inom två år efter leveransdagen.

Tre års vagnskadegaranti

Om bilen blir skadad genom en yttre olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse av tredje part inom tre år (från första registreringsdagen) tar garantin hand om reparationskostnaderna med avdrag för självrisk (gäller enbart svensksålda bilar).

Tolv års garanti vid genomrostning

Garantin omfattar delar av kaross och bärande chassikomponenter som utsatts för genomrostning inom tolv år från leveransdagen.

Ett års servicegaranti

Vi garanterar alltid att din service utförs fackmässigt. Om något fel skulle uppstå på det som åtgärdats enligt serviceprotokollet inom tolv månader eller till nästa rekommenderade servicetillfälle så tar vi hand om det helt kostnadsfritt, med fri lånebil under tiden. (Max 5 mils körning.)

För detaljerad information om garantier, se Service- och Garantiboken i din bil.