Artikelversion 2021.27.0

Specifika villkor för kundtjänstchatt

Med verkan från och med:

Publicerad:

Vad är kundtjänstchatt?

Kundtjänstchatt är en tjänst som ger användaren support via en chatt.

Kundtjänstchatt finns bara på vissa marknader, bland annat Sverige.

Användning av kundtjänstchatt

För att kunna använda kundtjänstchatt behöver du

  • godkänna villkoren för kundtjänstchatt. I och med att du använder kundtjänstchatten intygar du att du har läst dessa villkor för kundtjänstchatten och godkänner ett bindande avtal mellan dig och Volvo om användning kundtjänstchatt.

Det Volvoföretag som tillhandahåller kundtjänstchatt i Sverige är Volvo Car Corporation, ett svenskt företag med organisationsnummer 556074-3089 och adress Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige, (nedan kallat "Volvo", "vi" eller "vår"/"vårt").

Du kan avbryta användningen av kundtjänstchatt genom att lämna tjänsten.

Kundtjänstchatt är gratis.

Kundtjänstchatt tillhandahålls med teknik från tredje part och är en tredjepartstjänst (se våra Villkor för tjänster), men dina frågor besvaras av Volvos personal.

Använd alltid kundtjänstchatt på ett säkert sätt (inte under körning) och följ alla gällande lagar för användning av bilen.

Du är ansvarig för allt innehåll i de meddelanden som sänds till kundtjänstchatten. Detta innebär även

  • att du har rätt att lämna ut det, och
  • att det inte är en överträdelse av en persons avtalade eller andra rättigheter.

Vi ber dig respektera den kundtjänstpersonal som hjälper dig. När du använder kundtjänstchatt är du införstådd med att inte

  • skicka meddelanden med olagligt, obscent, kränkande, hotfullt, ofredande, hatfyllt, rasistiskt eller etniskt diskriminerande eller på annat sätt olämpligt innehåll,
  • utge dig för att vara någon annan,
  • be om andra användares personuppgifter, eller
  • använda tjänsten på ett olagligt sätt, för olagliga ändamål eller på annat sätt som strider mot dessa villkor.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av dig från eller upphäva ditt avtal om användning av kundtjänstchatt.

Integritet

Din och alla andra kunders integritet är något som är av största vikt för Volvo. Din användning av en tjänst omfattas av Volvo Car Groups integritetspolicy Integritetspolicy för kunder.

Specifik information om databehandling relaterad till användningen av denna tjänst finns i Integritetsmeddelande – Kundtjänst.