Student / Nyutexaminerad

Pluggar du och är du nyfiken på hur du och Volvo Cars kan samarbeta studietiden, eller tar du snart examen och funderar på hur du kan kickstarta din karriär hos oss?  Vi erbjuder många olika program och karriärmöjligheter för studenter och nyutexaminerade - läs mer om dessa nedan. 

högskola / universitet

Exjobb / Uppsats

Under vårterminen, och i vissa fall även hösttermin, tar vi emot hundratals studenter som skriver sitt examensarbete i samarbete med Volvo Cars. Vanligast är att vi tar emot uppsatsskrivare som studerar på masternivå, men även bachelorstudenter kan i vissa fall vara aktuella. Vi välkomnar studenter som skriver i par och studenter som skriver individuellt. Som exjobbare hos oss har du en dedikerad handledare som följer dig under hela exjobbsprocessen. Du erbjuds även att delta i olika roliga aktiviteter för att lära känna Volvo Cars som företag – till exempel testkörning av bilar, besök på vårt Brand Experience Center i Göteborg, samt en guidad tur i vår bilfabrik i Torslanda. Våra exjobbare är en viktig rekryteringsbas för oss, och därför är vi mycket måna om att du som skriver din uppsats hos oss ska ha en givande och lärorik upplevelse.

Våra exjobb för vårterminen annonseras årligen och löpande under perioden september-november i Volvo Cars Jobbportal.

 
Volvo Cars Jobbportal

högskola / universitet

Sommarjobb

Varje år tar Volvo Cars in sommarjobbare till vår verksamhet i Göteborg, Olofström och Skövde. Som sommaranställd hos oss kan du bland annat prova på hur det är att arbeta i produktion, på något av våra lager eller i en tjänst på kontoret. Att spendera några veckor i ett av våra team är ett bra sätt för dig som studerande att få in en fot på vårt företag och att få inblick i hur vår verksamhet fungerar.  Antal tjänster och arbetsuppgifter för sommarjobb varierar från år till år.

Sommarjobb annonseras årligen under januari och februari i Volvo Cars Jobbportal.
Vissa av våra sommarjobb, exempelvis och du vill arbeta i lager eller produktion, annonseras via Lernia

Volvo Cars Jobbportal

högskola / universitet

Flexpoolen

För dig som studerar på högskola/universitet i Västra Götalandsregionen erbjuder vi möjligheten att jobba extra i vår produktion på Volvo Car Torslanda-fabriken. För att jobba extra i fabriken, genom den så kallade Flexpoolen, behöver du ha fyllt 18 år. Lediga jobb i Flexpoolen annonseras kontinuerligt i Volvo Cars Jobbportal. Om annonsen inte ligger uppe så beror det på att fabriken just nu inte har något rekryteringsbehov till Flexpoolen.

Volvo Cars Jobbportal

högskola / universitet

Global Graduate Programme

Vårt  Global Graduate Programme riktar sig till dig som har en masterexamen och som har arbetat max ett år efter avslutade studier. Programmet syftar till att utveckla talangfulla unga personer till att kunna ta framtida potentiella ledarroller inom Volvo Cars globala verksamhet. Det kan till exempel vara rollen som projektledare, produktägare, gruppchef eller teknisk expert. Programmet möjliggör för dig att upptäcka olika delar av Volvo Cars verksamhet, då du roterar mellan olika avdelningar och projekt under 24 månader. Volvo Cars anställer cirka 50 personer per år till det Globala Graduate-programmet. Ansökan öppnar i november årligen, och programstart är i augusti/ september året därpå.  Annonsen för det Globala Graduate-programmet publiceras i Volvo Cars Jobbportal.

Eventuella frågor om Volvo Cars Global Graduate Programme kan skickas till: graduates@volvocars.com
Notera att du ej kan ansöka till programmet via denna mailadress, utan enbart ställa frågor och få svar på eventuella funderingar du kan tänkas ha.
 
Läs mer om Global Graduate Programme

"Volvo Cars Global Graduate Programme fokuserar på att ge individen rätt verktyg och kunskap för att kunna göra en lång och varierad karriärresa inom Volvo Cars organisation. Som en del av programmet ges du möjlighet att rotera mellan olika team och avdelningar, delta i träningar, mentorskap och får besöka våra olika fabriker och kontor. Detta gör att man snabbt får en helhetsbild och stor förståelse för Volvo Cars verksamhet i Sverige och andra länder."
/ Karim Sorour, Global Graduate 2017-2019, nuvarande position: Digital marknadsföring & analys

"På Volvo Cars Volvo händer det ständigt nya saker. Vår bransch står inför oerhört stora och viktiga förändringar vilket gör att varje dag blir väldigt spännande och utmanande."
/ Sofia Boberg, Global Graduate 2017-2019, nuvarande position: UX-ingenjör

högskola / universitet

Internship från svenskt universitet

Volvo Cars välkomnar studenter på praktik från universitet och YH-utbildningar i Sverige. För att vi ska kunna välkomna dig som universitets-/YH-student på praktik måste praktiken leva upp till följande:

• Praktiken ska vara en del av ett program eller en kurs vid universitetet / högskolan eller YH-utbildning.
• Praktiken ska ingå i en kurs där du som praktikant får ersättning
• Praktiken ska vara en del av en obligatorisk och schemalagd kurs

I vissa fall annonseras internships via Volvo Cars Jobbportal, men i de flesta fall rekommenderar vi att du som är intresserad tar en kontakt med någon som arbetar hos oss på den ort där du vill göra din praktik.
Volvo Cars Jobbportal

högskola / universitet

Internship från universitet utanför Sverige

Volvo Cars välkomnar praktikantstudenter/ interns från universitet utanför Sverige. För denna typ av praktikplats samarbetar vi med International Association for Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE). IAESTE är en organisation som arbetar med utbytesprogram som erbjuder studenter praktikplatser, som en del av deras utbildning, i andra länder. En IAESTE praktikplats hos Volvo Cars kan vara minst tre månader lång och högst 18 månader lång.

Studerar du vid ett universitet utanför Sverige, och är du intresserad av att göra praktik via IAESTE hos oss på Volvo Cars?
 
Läs mer och ansök på IAESTE

gymnasieexamen / gymnasiet / grundskola

För dig som tagit studenten, går på gymnasiet eller i grundskolan

gymnasieexamen

Tekniksprånget

Volvo Cars välkomnar teknikintresserade ungdomar till praktik genom Tekniksprånget, ett praktikprogram för dig som gått ut gymnasiet, läst natur eller teknik och är under 21 år. 

Genom Tekniksprånget får du chansen att utforska om en framtid som ingenjör passar dig. Du får dessutom en egen mentor, värdefulla kontakter och betald praktik under fyra månader. Volvo Cars tar emot cirka 15-30 ungdomar per termin via Tekniksprånget. Mer information om praktiken och hur du ansöker finns via länken nedan. 
Läs mer om Tekniksprånget

gymnasie

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium

GTG är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Skolan ägs gemensamt av Volvo Group och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad. Våra utbildningar är framtagna tillsammans med våra ägarbolag efter deras framtida kompetensbehov - vilket ger dig som student många möjligheter till både studie- och yrkesval efter gymnasiet. GTG är en gymnasieskola för ungdomar med intresse för teknik, vetenskap och matematik. Skolan erbjuder tre inriktningar: Teknikprogram, industriprogram och ekonomiprogram. 

Utöver GTG finns även GTC, Göteborgs Tekniska College, som tillhandahåller företagsutbildningar och yrkesvuxenutbildningar. På våra lärcenter ute på Volvo Cars i Torslanda och Lindholmen i Göteborg studerar både gymnasieungdomar och vuxna, vilket är helt i linje med framtidens utbildningsform och som skapar en trygg och utvecklande utbildningsmiljö.

 
Läs mer om GTG Läs mer om GTC

gymnasie

Gymnasiepraktik

Vissa gymnasieprogram i Sverige inkluderar en praktikperiod under studietiden. Som gymnasiepraktikant hos oss ges du möjlighet att se och förstå sambandet mellan vad du lärt dig i skolan och det faktiska arbetet på Volvo Cars. Praktikens längd kan variera, från ett par veckor till en halv termin. En gymnasiepraktikplats på Volvo Cars ska vara en del av en gymnasiekurs och schemalagd. Volvo Cars har ett samarbete med tre gymnasieskolor som vi i huvudsak tar emot praktikanter från. Dessa är Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (GTG), Volvogymnasiet i Skövde och Motorbranschens Tekniska Gymnasium i Göteborg.

Grundskola

Grundskolepraktik (Prao)

I vissa fall tar Volvo Cars emot grundskolepraktikanter på PRAO. Syftet med denna praktik är att ge eleven en bättre förståelse och medvetenhet om arbetslivet. PRAO-perioden är cirka 1-2 veckor lång.

Vi tar främst emot studenter på PRAO i våra verksamheter i Göteborg, Skövde och Olofström. Grundskolepraktik-platser på Volvo Cars annonseras inte via vår Jobbportal, utan här rekommenderas att du som är intresserad tar en kontakt med någon som arbetar hos oss, på den ort där du vill göra din praktik.