Volvo stöttar World Childhood Foundation

Volvo Car Sverige har stöttat Childhood sedan 2003. Vi bidrar genom att skänka pengar för varje såld bil och uppmärksamma deras arbete.


Barnsäkerhet

Vi skyddar det viktigaste du har

Volvos kompletta sortiment av barnstolar är säkra, bekväma och enkla att installera. Nyheten Easy Access är vridbar och extra enkel att komma i och ur. 
Hela sortimentet av barnsäkerhet

Childhood

Trygghet för alla barn

Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. De arbetar med stöd till direkta insatser via projektpartners, påverkansarbete samt genom att initiera kampanjer. 
Läs mer på childhood.se