Återvinn din Volvo

En vacker dag ska bilen skrotas

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Bilåtervinning

Sedan den 1 juni 2007 har Volvoägare kostnadsfritt kunnat lämna in sin bil för återvinning via det rikstäckande återvinningsnätet Bilretur, partner till Volvo. En förutsättning för att lämna in bilen avgiftsfritt är att den fortfarande är komplett. För närmaste mottagningsställe, se Bilreturs hemsida.

Det är viktigt att bilen lämnas in för återvinning hos en auktoriserad bildemonterare, så att den tas om hand på ett miljöriktigt sätt för att undvika oönskade ämnen från att spridas i naturen. När bilen kommit till bildemonteraren töms den på vätskor, batteriet och andra komponenter som innehåller farliga ämnen demonteras och bilen går via ett antal andra olika system för att kunna bli nytt material. Bilreturs nätverk av bildemonterare gör att bilarna återvinns till minst 95% i enlighet med gällande lagkrav, bilarna konstrueras med hänsyn till återvinningskraven i lagstiftningen.

Återvinningssystemen befinner sig i ständig utveckling. Vissa reservdelar är lämpade att ta i retur från marknaden för att återanvändas och genom att fabriksrenovering så får dessa ett nytt liv. Läs mer om återvinning samt producentansvaret på Bil Swedens hemsida via länken nedan. Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem längs ner på hemsidan.

Bil Sweden