Visa färdstatistik i centerdisplayen

Färdstatistik från färddatorn visas grafiskt i centerdisplayen och ger en översikt som underlättar en mer bränsleekonomisk körning.
P5-1507-icon app screen driver performance

Öppna appen Förarprestation i appvyn för att visa färdstatistiken.

Varje stapel i diagrammet symboliserar en körsträcka på antingen 1, 10 eller 100 km, alternativt miles. Staplarna fylls på från höger i takt med pågående körning. Stapeln längst till höger visar värdet för pågående sträcka.

Genomsnittlig bränsleförbrukning och total körtid är beräknad sedan förra nollställningen av färdstatistik gjordes.

Bränsle- och elförbrukning visas i separata grafer. Visad elförbrukning är "netto"-förbrukning, d.v.s. förbrukad energi minus återgenererad energi skapad vid inbromsning.

P5-1519-XC90 Hybrid trip statistics
Färdstatistik från färddatorn1.

 OBS

Vid körning med eldrift kan bränsleförbrukning indikeras i färdstatistiken om tillskottsvärmaren2 är i gång.
  1. 1 Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
  2. 2 Gäller bränsledriven värmare.