V60

2016 Late

Sidokrockkudde (SIPS)

Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar bröstet och höften och är en viktig del av SIPS.
P3-1246-XC60 SIPS

SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar, sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framsätets ryggram.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.

Px-1420-SIPS left
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Px-1420-SIPS right
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.

 Varning

  • Volvo rekommenderar att reparation endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bag-systemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador som följd.
  • Placera inga föremål i området mellan sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
  • Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo används. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
  • Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Var det här till hjälp?